PR Blogg - en blogg om språk

En personlig blogg som syftar till att informera och inspirera till läsning och skrivande - i alla dess former!

Språk och språkets betydelse

Som skribent känns det naturligt att blogga om språk och språkets betydelse. I PR Blogg delar jag dock inte bara med mig av användbara skrivtips, här finns även information och nya tech start-ups, spännande innovationer, banbrytande forskning, fiffiga appar och mycket mer. Häng på vetja!

Obs! Viss kommersiell länkning kan förekomma, vilket i så fall framgår tydligt i början av bloggen.

Många svenska företag producerar texter både på svenska och engelska. Det innebär att den som skriver texter behöver besitta viss kunskap om svenska kontra engelska skrivregler. I den här bloggen hjälper vi dig få syn på likheter och skillnader mellan de båda språken.

Desinformation handlar om att avsiktligt sprida vilseledande, vanligtvis falsk, information. Därför används termer "falska nyheter", eller "fake news", som det heter på engelska..

Rent tekniskt sett är det möjligt att ersätta mänsklig handkraft och intelligens med maskiner och Artificiell Intelligens. Som exempelvis inom bil- och tillverkningsindustrin, men också i samband med översättning.

En bestyrkt översättning kräver en auktoriserad översättning. Vägen till en auktorisation går vanligtvis via Kammarkollegiet, som i sin tur kräver godkänt resultat på ett antal både omfattande och krävande tester.

Att arbeta som korrekturläsare innebär att granska en rad olika texttyper i syfte att upptäcka stilistiska och grammatiska felaktigheter och misstag.

Årets unga är numera ett årligen återkommande event arrangerat av Företagarna, vars främsta syfte är att sätta ljuset på unga och kreativa företagare som har förverkligat en idée och på så vis gjort sig ett namn.

Likt de flesta branscher använder man nästan som "ett eget språk" inom mediavärlden. Att kalla det för språk är förresten att ta i, för vad det handlar om är särskilda begrepp som har med olika positioner, företeelser och roller inom mediabranschen att göra.