Automatiserade översättningsprogram

06.03.2024

Rent tekniskt sett är det möjligt att ersätta mänsklig handkraft och intelligens med maskiner och Artificiell Intelligens. Som exempelvis inom bil- och tillverkningsindustrin, men också i samband med översättning.

Automatiserade översättningsprogram

Ibland saknas det såväl tid som resurser som krävs för att anlita en översättare. Just kostnaden är en vanlig anledning till att välja bort outsourcing och istället lösa det internt. Vilket ofta sker hjälp av någon form av automatiserade översättningsprogram.

Alla typer av texter bör granskas med hjälp av mänsklig handkraft och intelligens.

För stunden en okej lösning, men ingenting att rekommendera på längre sikt eller för längre texter. Vilket även gäller för texter med mycket specifik terminologi.

I sådana sammanhang är det snarare maskinen som bör ersättas, då automatiserade översättningsprogram bör användas enbart som komplement.

Automatiserade översättningsprogram
kan aldrig spåra viktiga aspekter som felaktig meningsbyggnad eller syftningsfel.

Av respekt för hantverket 

Det finns, så vitt jag vet, inget likhetstecken mellan språkkänsla och modersmål. Av respekt för hantverket finns det heller inga garantier för att en professionell översättare, autoriserad eller ej, besitter förmågan att hitta rätt känsla och tonalitet. 

Är du i behov av att anlita en översättare finns det en del saker som kan vara bra att ha i åtanke:

1. Kräver texten en auktoriserad översättning och i så fall, vad innebär det för min del?

2. Vart vänder jag mig för att anlita en auktoriserad översättare?

3. Hur förvissar jag mig om att översättaren har de egenskaper och kunskaper som krävs?

Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning