Krav på auktoriserad översättning?

15.11.2023

Har du på dokument som kräver en auktoriserad översättning för att, i laglig mening, klassas som godkända? Då behöver du en auktoritär översättare.

När du behöver en auktoriserad översättare

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken typ av översättning som krävs. Rör det sig till exempel om ett juridiskt dokumen krävs det vanligtivs en auktoriserad översättning för att det ska klassas som godkänt i laglig mening. Det betyder att du i just det här fallet behöver anlita en auktoriserad översättare.

Vem bestämmer vad?

I Sverige är det en specifik myndighet som ansvarar för auktorisering av översättare och tolkar. Samma myndighet anordnar även det test som alla som vill bli autoriserade översättare måste genomföra med godkänt resultat för att Kammarkollegiet ska utfärda en auktorisation. Du läggs därefter till i myndighetens rikstäckande databsas över auktoriserade översättare.

Viktiga egenskaper och kunskaper en översättare bör ha

  • Lyhördhet och flexibilitet med avseende på syfte, mål och behov
  • Gedigna kunskaper i målspråket och en utpräglad språkänsla 
  • Förmågan att hitta rätt tonalitet för att anpassa texten efter målgrupp 


© Petra Roman, PR Text&Bild