FAQ

Hur gör du för att säkerställa att innehållet i en text är unikt? 

Genom att använda ett program för plagiatkontroll som heter Copyscape. Så snart programmet detekterar minsta plagiat går jag tillbaka till den del av texten som har indikerats som plagiat och omformulerar texten till dess att den är unik i sitt slag.

Läs mer om Copyscape

Hur vet du att dina källor är tillförlitliga?

Jag använder mig av väl inarbetade rutiner för research, källkritik och faktakontroll. Det innebär att jag använder förstahandskällor så långt det är möjligt samt att samtliga källor kontrolleras både en och två gånger. Allt övrigt underlag hämtas från betrodda webbplatser, såsom myndigheter, nyhetssajter, avhandlingar, lagtexter, forskningsrapporter och liknande.

Varför anges inga fasta priser direkt på hemsidan? 

Det är i princip omöjligt att ange fasta priser eftersom varje uppdrag är unikt. För att ge ett rättvisande pris inleds varje nytt samarbete med en genomgång av aspekter som behov, förväntingar, förutsättningar, tidsperspektiv och omfattning. 

Det står att varje samarbete börjar med en godkänd offert. Betyder det att du aldrig ingår muntliga avtal?

Det faktum att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal hjälper sällan i en situation då ord står mot ord. Med ett skriftligt avtal säkerställs såväl kundens som mina intressen, vilket kan ses som ett enkelt sätt att undvika misstag.

Vad innebär "icke auktoriserad översättning"? 

En icke auktoriserad översättning innebär att den/de texter som har översatts/ska översättas inte kräver auktoriserad översättning. Texter som kräver auktoriserad översättning omfattar bland annat juridiska och ekonomiska dokument (intyg, betyg), vilket i sin tur inmebär att de ska översättas av en autoriserad översättare.
 
Läs mer om detta i PR Blogg

Vad är det för skillnad på content writing och copywriting? 

En content writer skriver vanligtvis texter som ska väcka intresse och nyfikenhet kring en specifik produkt eller tjänst. I samband med att texterna ska publiceras kan en copywriter tillsättas för att skapa uppseendeväckande rubriker och/eller slogans som även kan nyttjas i samband med olika former av kampanjer.

Gemensamt är att texterna ofta publiceras på webben, i olika typer av tidningar och/eller i ett nyhetsbrev. 

Läs mer på PR Blogg