INTEGRITETSPOLICY


Lagring av data

Uppgifter som anges i samband med korrespondens mellan företag och kund lagras och hanteras internt. Vare sig namn, e-postadress, företagsnamn eller liknande personuppgifter delas, eller nämns, med tredje part.

Radering av data

Data som anses vara nödvändig för fortsatt korrespondens sparas tills dess att samarbetet upphör. Därefter raderas samtliga in- och utgående e-postmeddelanden. Övrig data raderas omedelbart efter avslutat samarbete.

Återanvändning av data

Vid överenskommelse om att samarbetet ska återupptas vid senare tillfälle sparas vissa uppgifter, såsom e-post och telefonnummer, i syfte att underlätta framtida kontakt.

Affiliate marketing 

PR Text&Bild har ingått ett par affiliate-avtal som är relaterade till det område företaget är verksamt inom.

Affiliate marketing innebär kommersiell länkning till tredje part, i syfte att lyfta fram specifika varor och tjänster från företag som är kopplade till avtalet. 

Avsändaren, i detta fall PR Text&Bild, erhåller en viss procent vid försäljning av en vara eller tjänst som har marknadsförts via en affiliate-länk.

Affiliate-länkning måste framgå tydligt

Enligt lag måste det framgå tydligt att kommersiell länkning förekommer, vilket på den här webbplatsen sker genom att följande text anges: "Inlägget innehåller kommersiella länkar".