Integritetspolicy

Denna integritetspolicy hör till hemsidan med adressen www.prtextochbild.se

Lagring

Uppgifter som anges i samband med korrespondens mellan företaget och dess kunder lagras och hanteras internt.

Inga personliga uppgifter (namn, e-postadress, företagsnamn och likn.) delas eller nämns i kontakten med tredje part/utomstående.

Radering 

Data som anses vara nödvändig för fortsatt korrespondens sparas tills dess att samarbetet upphör. Därefter raderas samtliga in- och utgående e-postmeddelanden. 

Övrig data raderas omedelbart efter avslutat samarbete.

Återanvändning

I de fall då samarbetet ska återupptas vid senare tillfälle sparas uppgifter som e-post och telefonnummer i syfte att underlätta framtida kontakter.

Kommersiell länkning

PR Text&Bild är med i ett par affiliate-program som går att relatera.till verksamheten inom området text- och bildproduktion.

I praktiken innebär det kommersiell länkning till tredje part, vilka främst förekommer i enskilda blogginlägg. Länkarna syftar till att lyfta fram specifika varor och tjänster som relaterar till respektive blogginlägg..

När en besökare klickar på en affiliate-länk (kommersiell länk) erhåller PR Text&Bild en liten summa pengar eller nägon form av erbjudande/förmån.

Kommersiell länkning ska föregås av tydlig information 

Kommersiella länkar ska redogöras för. På den här sidan görs det genom att texten "Inlägget innehåller kommersiella länkar" anges i samtliga blogginlägg som innehåller länkar.

Det kan också ske genom rubriceringar som "Kommersiella länkar" eller "I samarbete med". 

Vid oklarheter kring denna integritetspolicy vänligen kontakta Petra Roman, PR Text&Bild.