Integritetspolicy

Denna integritetspolicy tillhör webbplatsen PR Text&Bild.

Lagring av data

Uppgifter som anges i samband med korrespondens mellan företag och kund lagras och hanteras internt. Vare sig namn, e-postadress, företagsnamn eller liknande personuppgifter delas, eller nämns, med tredje part.

Redigering av data

Data som anses vara nödvändig för fortsatt korrespondens sparas tills dess att samarbetet upphör. Därefter raderas samtliga e-postmeddelanden var på övriga data raderas omedelbart efter avslutat samarbete.

Återanvändning av data

Vid överenskommelse om att samarbetet ska återupptas vid senare tillfälle sparas vissa uppgifter, såsom e-post och telefonnummer, i syfte att underlätta framtida kontakt. Avsändaren, som i detta fall avser PR Text&Bild, erhåller en viss procent vid försäljning av den vara eller tjänst som avsändaren har länkat till genom en s.k. affiliate-länk.

Kommersiell länkning 

Kommersiell länkning, även kallad affiliate marketing, innebär kommersiell länkning till tredje part i syfte att lyfta fram specifika varor och tjänster från företag som är kopplade till avtalet.   

Enligt lag måste det framgå tydligt när en webbplats använder sig av kommersiell länkning. På denna webbplats anges kommersiella länkar enligt följande: "Inlägget innehåller kommersiella länkar".