Texter som kräver auktoriserad översättning

05.03.2024

En bestyrkt översättning kräver en auktoriserad översättning. Vägen till en auktorisation går vanligtvis via Kammarkollegiet, som i sin tur kräver godkänt resultat på ett antal både omfattande och krävande tester.

Texter som kräver auktoriserad översättning

Texter som kräver auktoriserad översättning omfattar ekonomiska och juridiska dokument av olika slag. Det kan vara allt från registerutdrag och juridiska handlingar till intyg, betyg och årsredovisningar.

Den här typen av dokument måste helt enkelt översättas av en auktoriserad översättare för att klassas som godkända i laglig mening.

Så blir du auktoriserad översättare

För att bli akutoriserad översättare krävs det att du klarar det skriftliga test som genomförs i Kammarkollegiets regi, dvs. den myndighet som ansvarar för att utforma och genomföra ovan nämnda test samt utfärda auktorisationer.

Texter som inte kräver auktoriserad översättning

Självklart finns det även texter som inte kräver auktoriserad översättning. Hit hör så kallat allmängiltiga texter, vilket bland annat omfattar innehåll på en webbplats, en blogg, i en platsannons eller ett nyhetsbrev. Även medicinska texter räknas, i motsats till vad många tror, till kategorin allmängiltiga texter. I detta fall ligger fokus på de språkliga kunskaperna snarare än de medicinska.

© Petra Roman, PR Text&Bild 2023