Årets unga idé

01.03.2024

Årets unga är numera ett årligen återkommande event arrangerat av Företagarna, vars främsta syfte är att sätta ljuset på unga och kreativa företagare som har förverkligat en idée och på så vis gjort sig ett namn. 

Förra årets vinnare

Förra året var det grundarna bakom Göteborgsbaserade Adsorbi, Hanna Johansson och Kinga Grenda, som till jubel och applåder fick motta SIBA-stiftelsens stipendium på 250 000 kronor. Vem eller vilka som vinner "Årets Unga Idé 2024" kommer att avgöras den 30 maj, denna gång på Auktionsverket i Göteborg.

Årets unga idé

"Årets unga idé" är namnet på det evenemang som sätter allt ljus på unga, kreativa föregagare vars affärsidéer syftar till att förbättra det svenska samhällhet.

Bakom evenemanget står Företagarna, som tillsammans med SIBA:s vd Fabian Bengtsson, traditionsenligt delar ut ett stipendium* på motsvarande 50 000 kronor till det företag som lyckas vinna "Årets unga företagare". 

*Ett stipendium instiftat 2020 på inititativ av SIBA- stiftelsen.

Årets 103 unga idéer

Egentligen rör det sig om totalt 103 unga idéer vilka presenteras i form av en lista över, citat: "...förebilder som tack vare sitt entreprenörskap bidrar till utveckling, mångfald och välfärd." (slut citat).
Listan* med samtliga 103 idéer släpps i maj månads upplaga av tidningen Företagarna, varpå 10 idéer väljs ut att pitchas inför en jury.

Av dessa 10 är det endast 3 företagarare som slutligen står som mottagare av SIBA-stipendiet, vilket innebär att de får 50 000 kronor vardera.

Vinnare av Årets unga idé 2023

Namn: Alexander Olivera, Malmö

Företag: Nodono Technology AB

Affärsidé: Att med hjälp av smart teknik komma fram till rätt slutsats med bättre precision vad gäller val av byggmaterial.

Namn: Siddhartha Khandelwal, Göteborg 

Företag: Walkbeat AB

Affärsidé: Att med hjälp av ny teknik utveckla hälsoteknik applicerbar på flera olika områden, såsom människor och djur.

Namn: Ellen Andreasson och David Albinsson, Göteborg

Företag: Envue Technologies AB

Affärsidé: Att med hjälp av tekniskt avancerade instrument utveckla nya läkemedel och vaccin som bland annat kan bidra till nya forskningsrön.


2024 © Petra Roman, frilansskribent på PR Text&Bild