Desinformation - allt du behöver veta

07.03.2024

Desinformation handlar om att avsiktligt sprida vilseledande, vanligtvis falsk, information. Därför används termer "falska nyheter", eller "fake news", som det heter på engelska..

Desinformation är avsiktligt vilseledande (vanligen falsk) information som ibland kan vara svår att identifiera. Om du inte vet hur du ska gå tillväga kan du med fördel ta hjälp av frågorna nedan.
Frågorna är ställda ur ett undersökande och källkritiskt perspektiv som syftar till att fastställa graden av trovärdighet i sådant vi ofta läser (artiklar, inlägg, nyheter). Med en tydlig strategi är det dessutom lättare att undersöka avsändarens trovärdighet.

Fråga 1

Är textens främsta syfte att framkalla starka känslor hos dig som läsare?
När vi läser en artikel, nyhet, bok eller ett inlägg i socialaninhekrv3hg544mdedier 
la eller en nyhet kan värderas utifrån sitt nyhetsvärde genom avsändarens önskan eller förmåga att väcka starka känslor. Falska nyheter efterliknar ofta äkta nyheter. Vem som helst kan utsättas för falsk och vilseledande information. Det är lätt att sprida innehåll på sociala medier, så dvet är viktigt att stanna upp, fundera och granska information innan man delar.

Fråga 2

Känns nyheten, inlägget eller artikeln för bra för att vara sann, eller tvärtom, alltför hemsk eller osannolik för att vara sann?

Fråga 3

Upplever du att källan/författaren/skribenten/bloggaren är trovärdig?

Fråga 4

Har du läst texten/sett att den publicerad i flera kanaler?