Content eller copy - skillnader och likheter

29.02.2024

Finns det några uppenbara skillnader mellan content och copy och hur vet man när man bör anlita en content writer kontra en copywriter?

Vi reder ut begreppen och listar såväl likheter och skillnader för att underlätta processen för dig som funderar på outsourcing.

Content

På engelska content, på svenska innehåll. Så skulle man något förenklat kunna beskriva begreppet content.

Content kommer i många olika former; det kan vara allt från innehållet på en webbplats, texter och illustrationer i en bok eller ett fotoalbum etcetera. Det innebär att content omfattar såväl text som fotografier och bilder av olika slag (rörliga, stilla, illustrerade, animerade).

Content Writer

En Content writer arbetar vanligtvis med att producera både text ochbild, dvs. content, till olika kanaler. Det kan vara allt från webbplatser till bloggar, magasin, tidningar, annonser, nyhetsbrev och liknande. 
Syftet för en content writer är att skapa medvetenhet och intresse kring specifika produkter, tjänster och evenemang med ett innehåll som helst ska dröja sig kvar i läsarens medvetande under en lång tid.

Copy

Copy är generellt sett texter, slogans och rubriker som skapats i syfte att väcka intresse för en specifik vara eller tjänst. Målet är vanligtvis att väcka intresse för samt få igång försäljningen av en specifik vara eller tjänst. 

Copywriter

En Copywriter arbetar vanligtvis med att formulera intresseväckande rubriker och slogans till reklamkampanjer, annonser, nyhetsbrev och liknande.
Syftet för en copywriter är att sälja in specifika produkter, tjänster och/eller evenemang genom att skapa uppseendeväckande rubriker och fyndiga slogans - gärna med någon form av uppmaning.

När ska du anlita en Content kontra Copywriter?

Vill du utforma texter med långsiktigt budskap för att skapa intresse på sikt ska du anlita en Content writer.

Vill du utforma slagkraftiga, säljande texter, slogans och rubriker för att skapa omedelbart intresse ska du anlita en Copywriter.


2024 © Petra Roman, PR Text&Bild