Begreppslista: Media

29.02.2024

Likt de flesta branscher använder man nästan som "ett eget språk" inom mediavärlden. Att kalla det för språk är förresten att ta i, för vad det handlar om är särskilda begrepp som har med olika positioner, företeelser och roller inom mediabranschen att göra. 

Nedan följer en lista över vanliga begrepp inom mediabranschen, presenterad i alfabetisk ordning.

Begreppslista: media

ANSVARIG UTGIVARE – den person som är juridiskt ansvarig för innehållet i en tidning.

ARTIKEL – en tidningstext som är längre än det som kallas notis.

BANNER – en digital annons som vanligtvis innehåller en länk till annonsörernas webbplats.

BERLINER – ett slags tidningsformat som är storleken större än det som kallas tabloid.

BILDTEXT – en text som syftar till att komplettera/förklara/förstärka en bild.

BREDDARE – en bild i liggande format 

BROADSHEET – ett stort tidningsformat som även kan kallas helformat eller fullformat.

BRÖDTEXT – den löpande text i en artikel som följer efter ingressen och en eller flera rubriker/underrubriker.

BYLINE – namnet på journalisten och fotografen, vanligtvis placerade i slutet av en text/under varje bild.

CREATIVE COMMONS – en form av licenssystem för verk såsom bilder, foton och animationer som får nyttjas/spridas tack vare upphovsrättsinnehavarens tillåtelse (i vissa fall är även bearbetning tillåten).

DAGSTIDNING – en nyhetstidning av allmän karaktär som vanligtvis ges ut minst en gång per vecka, i vissa fall dagligen.

DEADLINE – den tidsgräns som markerar när ett arbete ska vara klart (vanligtvis en text).

DEBATTARTIKEL – en argumenterande text i vilken skribentens åsikt uttrycks. Relativt ofta skrivs de av gästskribenter som representerar andra områden än journalistens (politiker, forskare, läkare).

EDITION – en del av tidningens upplaga som exempelvis kan vara geografiskt (omfatta ett specifikt område).

EFTERTEXTANNONS – en annons som vanligtvis placeras efter nyhetssidorna och därmed ofta återfinns i slutet av tidningen.

ETTAN – förstasidan i en tidning.

NEDRYCKARE – en förklarande textrad som följer efter huvudrubriken.

FAKTARUTA – en avgränsad ruta innehållandes faktabaserade uppgifter, vanligtvis i anslutning till den löpande texten.

FEATURE – en särskilt utformad artikel/reportage vars syfte är att vara mer tidlös än övrigt nyhetsmaterial.

HÖJDARE – en bild i stående format (jmfr breddare som är liggande).

INGRESS – en kortare text som inleder en artikel och vanligtvis markeras med hjälp av fet, halvfet eller kursiv stil.

INSÄNDARE – en text som syftar till att vara argumenterande, vanligtvis skriven av en läsare som vill uttrycka/framföra en specifik åsikt.

KRÖNIKA – en text skriven utifrån ett personligt perspektiv, vanligtvis kring ett givet tema och med skribentens egna tankar och erfarenheter i fokus.

KÅSERI – en text som syftar till att roa läsaren och därför är avsevärt mer lättsam än texten i (exempelvis) en krönika.

LAYOUT – den grafiska utformningen av exempelvis en tidning, det som definierar tidningens utseende.

LEDARE – en argumenterande artikel som syftar till att uttrycka tidningens åsikt i en specifik fråga, vanligtvis framförd (författad) av tidningens redaktör eller ansvarig utgivare.

LÖP – en text utformad likt en affisch (en löpsedel/ett löp) som vanligtvis placeras utanför en kiosk eller liknande i syfte att att dra till sig uppmärksamhet kring tidningens innehåll. 

MELLIS – inget mellanmål utan en mellanrubrik som syftar till att göra texten tydligare och lättare att överskåda/ta till sig (mer lättläst).

MIKROBLOGG – en blogg i vilken inläggen formas utifrån ett begränsat antal tecken i syfte att informera, instruera och/eller väcka intresse för något eller någon (Twitter, numera X, är ett tydligt exempel på en mikroblogg).

MO – en förkortning av "Allmänhetens Medieombudsman" som är en person vars uppgift är att behandla klagomål som rör det man i branschen kallar "god publicistisk sed".

NOTIS – en kort och koncis nyhetstext.

NYHETSARTIKEL – en journalistisk text som syftar till att informera om en händelse som nyss inträffat. 

NYHETSGRAFIK – en bild eller en illustration som syftar till att förklara och tydliggöra en text på exemplevis en karta, i ett diagram eller i en tabell.

PAGINERING – tidningens sidnumrering (jmfr. eng. "page").

PERSONPORTRÄTT – en text skriven med stort fokus på intervjupersonen, ofta innehållandes en faktaruta om personen ifråga.

PODCAST – en podcast, även kallad pod, är en ljudsändning som sänds digitalt (ibland med bild) med innehåll som vanligtvis bjuder på stor variation. Vissa poddar är utformade som ett samtal mellan två eller flera personer, medan andra är mer argumenterande, informativa eller rent instruerande.

PRATMINUS – ett talstreck som används istället för ett citationstecken i syfte att markera ett citat eller en så kallad direkt anföring.

PRESSMEDDELANDE – ett kortfattat meddelande, ofta benämnt som en pressrelease, vars syfte är att sprida nyhetsvärde till olika typer av medier med målet att få ut ett (för avsändaren) viktigt budskap.

PUFF – en kort text som sammanfattar innehållet i en artikel man vill "pusha" lite extra för, vilket betyder att en puff vanligtvis återfinns på förstasidan ("Ettan").

RECENSION – en text i vilken skribenten uttrycker personliga åsikter, upplevelser och erfarenheter kring så vitt skilda ämnen som litteratur, konst, teater, boende, resmål, mat och dryck.

REDAKTÖR – en person som leder arbetet på en redaktion vars inriktning ofta omfattar ett specifikt område (familj, sport, lokalnyheter etc.).

REDIGERARE – en person som ansvarar för att gå igenom texter, sätta rubriker, välja bilder och sammanställa tidningens sidor.

REPORTAGE – en tidningstext med  fokus på miljö och närvaro, vanligtvis utformad utifrån skribentens personliga berättande och därmed något friare än exempelvis en artikel.

RESEARCH – insamling, kontroll och värdering av information och uppgifter från diverse källor som skribenten gör (mer eller mindre omfattande) inför ett skrivuppdrag.

RSS – en teknik som gör det möjligt för exempelvis en nyhetetssajt att skicka automatiska notiser digitalt till mottagarens mobiltelefon.

RUBRIK – en "överskrift" som på ett kortfattat och gärna slagkraftigt sätt ska sammanfatta/förtydliga innehållet i den efterföljande brödtexten.

SCOOP – en avslöjande nyhet som ofta är av det sensationella slaget då syftet är att slå ut alla andra nyheter (kanske är detta varje journalists dröm...).

SOCIALA MEDIER – en sajt på vilken användaren själv kan bidra med samt ta del av det man i branschen kallar för "användargenererat material". Detta samtidigt som man interagerar med andra användare, vilket namnet (som för övrigt förkortas SM) ju avslöjar.

SPALT – de sidor en tidning består av är indelade i så kallade spalter, vilka för en fullformatstidning vanligtvis är åtta till antalet.

TABLOID – en tidning som till formatet är hälften så stor som en tidning i fullformat (jmfr. eng. "broadsheet") och som många dagstidningar numera trycks i.

TT–  TT är en förkortning av TT NYHETSBYRÅN (tidigare Tidningarnas Telegrambyrå), vilket är en ledande nyhetsbyrå som sedan många år förmedlar nyheter till bland annat tidningar och nyhetssajter.

TYPSNITT – en bokstavsform, även kallat teckensnitt, som med fördel väljs utifrån den känsla man vill förmedla, men som även kan väljas i syfte att göra texten mer lättläst och överskådlig. Till de vanligare typsnitten hör bland annat Arial, Helvetica och Times New Roman.

WIKIPEDIA – en digital encyklopedi vars innehåll skrivs, utvecklas och uppdateras av användaren själv.

VINJETT – en form av "minirubrik" vars syfte är att tjäna som igenkänningsmärke för återkommande inslag.

VINKEL – den infallsvinkel som skribenten väljer att använda för att presentera/lyfta fram innehållet i en text.

VÄNSTERKRYSS – en nyhet som placeras längst upp till vänster på en utvald sida i syfte att framhäva dess betydelse (ex. ett scoop).

👇
Då ovanstående lista är långt ifrån fullständig får du gärna skicka förslag på ytterligare begrepp genom att klicka på länken nedan. Observera att endast begrepp relaterade till mediabranschen kommer att listas.