PR Text&Bild - Din content writer

PR Text&Bild är en liten, personlig skrivbyrå med säte på Tjörn. Mig är du välkommen att kontakta när du är i behov av en erfaren, språksäker och noggrann skribent med ett skarpt öga för detaljer och stort fokus på content marketing och sökmotoroptimering.

Varmt välkommen till PR Text&Bild - Din content writer.

Petra Roman, frilansskribent och vd.

CUSTOMER RATINGS ☆☆☆☆☆


Detta kan du få hjälp med

Content & Copy

Ändamålsenliga texter anpassade efter målgrupp, syfte och publiceringskanal.

Tjänsten omfattar textproduktion, redigering och/eller bearbetning av befintligt textunderlag samt spökskrivning och seo. 

Översättning

Ändamålsenlig översättning anpassad efter målgrupp, syfte och publiceringskanal.

Tjänsten omfattar icke auktoriserade översättningar av webbplatsinnehåll, nyhetsbrev, artiklar, broschyrer, magasin mm.

Käll- och målspråk: sve/eng/fra.

Webbdesign

Design av ny alternativt bearbetning av befintlig webbplats.

Tjänsten omfattar förslag på layout, text- och bildinnehåll mm.

Möjliga tillval: design av logotyp, seo och översättning av hela eller delar av innehållet från svenska till engelska.

Korrekturläsning

Korrekturläsning eller, om så krävs, textgranskning av befintliga texter.

Tjänsten omfattar korrekturläsning, eller om jag bedömer det som nödvändigt, textgranskning av redan befintliga texter. Det kan röra sig om allt från texter på en webbplats, en blogg eller ett nyhetsbrev till årsredovisningar, verksamhetsberättelser och platsannonser.

Managed Webbsite

Underhåll och administration av webbplats, webbshop och blogg.

Tjänsten omfattar administration av befintlig webbplats, vilket inkluderar analyser och uppdateringar avseende användarbeteende, säkerhet och SEO samt förnyelse av domäner. avtal, plug-inprogram mm. 

Redigering & SEO

Redigering och/eller bearbetning av befintligt textmaterial med fokus på sökmotoroptimering.

Tjänsten omfattar redigering och/eller bearbetning av befintligt textunderlag med fokus på indexering genom sökordsoptimering. 


Varför välja PR Text&Bild?

När du anlitar PR Text&Bild kan du räkna med välformulerade texter med fokus på kvalitet, indexering, tonalitet och målgrupp.

Ingen borde nöja sig med mindre än väl utformade texter som på ett tydligt sätt speglar verksamhetens värderingar och samtidigt ökar förtroendet för såväl varumärke som avsändare.

För att jag ska kunna uppfylla dina önskemål och behov på bästa sätt inleder jag varje samarbete med en tydlig behovsanalys. Det betyder att vi gemensamt lägger grunden för vårt fortsatta samarbete, som alltid föregås av en godkänd offert. Läs mer om regler och villkor.


Det senaste från PR Blogg

Många svenska företag producerar texter både på svenska och engelska. Det innebär att den som skriver texter behöver besitta viss kunskap om svenska kontra engelska skrivregler. I den här bloggen hjälper vi dig få syn på likheter och skillnader mellan de båda språken.

Desinformation handlar om att avsiktligt sprida vilseledande, vanligtvis falsk, information. Därför används termer "falska nyheter", eller "fake news", som det heter på engelska..

Rent tekniskt sett är det möjligt att ersätta mänsklig handkraft och intelligens med maskiner och Artificiell Intelligens. Som exempelvis inom bil- och tillverkningsindustrin, men också i samband med översättning.

En bestyrkt översättning kräver en auktoriserad översättning. Vägen till en auktorisation går vanligtvis via Kammarkollegiet, som i sin tur kräver godkänt resultat på ett antal både omfattande och krävande tester.