Välkommen till PR Text&Bild! 


PR står för Public Relations. 

Och för initialerna i mitt namn.

 Petra Roman.

Det jag gör kallas för content writing, vilket kort och gott innebär att jag skriver. Unika, optimerade och målgruppsanpassade texter till en rad olika kanaler och en mängd olika mottagare.

När jag producerar content till hemsidor, nyhetsbrev, bloggar och sociala medier är det ofta i rollen som spökskrivare. När jag skriver artiklar för olika tidningar och magasin är det i mitt namn.   

Det här kan du förvänta dig

Jag garanterar välformulerade, intresseväckande och unika texter. Oavsett omfång, målgrupp och kanal behandlar jag alla uppdrag med samma entusiasm och professionalism. 


När du beställer en offert ifrån PR Text&Bild är det dina förutsättningar, behov och önskemål som är i fokus. Då varje uppdrag är unikt innebär det att slutgiltigt pris endast lämnas i samband med offert. Allt annat är att betrakta som en prisindikation.

Se fullständiga villkor

Nytt för i år!

100% outsourcing

Det produceras enorma mängder text i en verksamhet. En del företag har kompetensen på plats i form av content och copy writers, andra har det inte. 

Hör du till den kategori som saknar kompetensen in-house erbjuder PR Text&Bild en smart och effektiv helhetslösning.