Begreppet tonalitet

22.11.2023

Som skribent tycker jag om att leka med ord. Jag testar, byter ut, stryker och lägger till. För att finna min väg och för att hitta textens melodi. Det vill säga; för att hitta rätt tonalitet.

Begreppet tonalitet

Tonalitet handlar, något förenklat, om att hitta textens ton och rätt melodi. För att underlätta den processen brukar jag tänka talspråk och skriftspråk - något många ser en motsättning i då det är lätt att känna sig friara i än det ena, än det andra.

Personligen känner jag mig inte begränsad åt något håll, så jag går oftast rakt på arbetet med att undersöka målgruppen: vilka kanaler de besöker, vilken terminologi de använder, hur de interagerar med varandra etc.

Tumregeln är att hitta rätt tonalitet för den tänkta målgruppen.

Lär känna din målgrupp

Genom att lära dig mer om målgruppen kan du lättare undvika ord och uttryck som ligger långt ifrån den vokabulär som den aktuella målgruppen vanligtvis använder. Detta inkluderar bland annat slang och uttryck med stark lokal förankring, men också ett alltför "ungdomligt språk". 

För att snabbt och effektivt lära dig mer om olika målgrupper och användare kan du med fördel använda dig av digitala verktyg, som exempelvis Google Analytics och Google Search Console.

Du får dock vara beredd på att avsätta en del tid för att lära dig om hur de fungerar för att försöka få fram så relevant information som möjligt. När det är gjort har du ett verktyg som kan hjälpa dig spåra, samla in och analysera data och beteende om en, eller flera, specifika målgrupper.

Till dig som företagare

Att medvetet och systematisk arbeta med tonalitet och sökordsanalys i syfte att stärka den röda tråden i verksamhetens skriftlig kommunikation stärker såväl företagets identitet.som varumärke.

Du bör sträva efter att hitta ett tonfall och ett språkbruk som ligger nära verksamhetens värdegrund och arbeta både medvetet och systematisk med att hitta rätt tonalitet.

Något som kan vara svårt, och som ganska ofta faller mellan stolarna, är att ta fram och dokumentere gemensamma riktlinjer för när, var, hur och varför en viss tonalitet ska användas. 

- Tips för att komma igång 

Fundera över verksamhetens syfte och mål:

Finns det några uttalade värdegrundsord? 

Vad säger företagets slogan?

Vad står det i verksamhetsberättelsen?

På vilket sätt beskrivs företaget i sociala medier och övriga kanaler?

Avslutningsvis vill jag rekommendera

Jag rekommenderar alla företag, stora som små, att upprätta någon form av manual med information, riktlinjer och regler för språkbruk, varumärkets identitet samt verksamhetens syfte och mål.

Det är ett jobb som kräver både tid och engagemang, jag vet, men det är också ett jobb som garanterat lönar sig i längden då du får ett konkret verktyg som alla kan ta del av och som är lätt att följa.

Glöm inte att implementera manualen till ny och/eller tillfällig personal samt att utvärdera, och om nödvändigt uppdatera, innehållet regelbundet.

Tips på innehåll
  • En tydlig beskrivning av verksamhetens identitet
  • Konkreta exempel på vad verksamheten vill förmedla
  • Konkreta exempel på uttryck och ord som inte får/som bör använda
  • Riktlinjer för när, var och hur manualen ska användas
  • Vem som ansvarar för implementeringen hos befintlig, tillfällig och ny personal

© Petra Roman, PR Text&Bild 2023