Begreppet tonalitet

02.03.2022

Tonalitet handlar om att hitta rätt ton för rätt målgrupp. Här får du tips om effektiva metoder för att hitta rätt tonalitet.

Hitta rätt ton

Som skribent är jag van att laborera med det språk jag skriver på. Vanligtvis rör det sig om mindre justeringar för att förtydliga ett syfte eller budskap, men också för att hitta rätt ton och tilltal. Det vill säga hitta rätt tonalitet för en specifik målgrupp.

Företag som medvetet arbetar med att hitta sin egen ton, och  konsekvent använder sig av densamma, stärker såväl företagets identitet som dess varumärke. Det viktiga är att hitta ett tonfall och ett språkbruk som rimmar med verksamhetens värdegrund och anda, vilket kräver både tid och reflektion.

Lär känna din målgrupp

Ett av de svåraste momenten är att implementera företagets gemensamma riktlinjer avseende tonalitet. Väl gjort kommer det att bli mycket lättare att förstärka varumärkets identitet, både genom text och bild. Vilket i sin tur kräver viss kunskap om och insikt i målgruppens vanor och beteende.

Är målgruppen unga studenter bör du undvika ord och uttryck som inte finns i deras vokabulär. Detsamma gäller om din främsta målgrupp är personer över 75, då alltför trendiga och "ungdomliga" uttryck bör undvikas. Den gemensamma nämnaren är att hitta rätt språk och rätt ton för rätt målgrupp.

Skapa rätt känsla

Det finns lite olika grepp att ta till för att närma sig sina läsare. Ett sätt är att skriva texten som om läsaren satt mitt, och genom att fälla in påståenden och frågor till läsaren i texten (läs en Astrid Lindgren-bok så kommer det att klarna).

Ett annat sätt är att skapa en persona som du tillskriver ett antal egenskaper som bygger på data som du har samlat in om en specifik målgrupp. Här kan du ta hjälp av olika sökord som används på din egen hemsida, samtidigt som du också bör granska språkbruket i den/de kanaler (sociala medier, tidningar, Youtube-kanaler mm.) som din målgrupp använder.

Avslutningsvis

Till sist vill jag slå ett slag för olika typer av manualer. Att upprätta en manual kräver både tid och engagemang, jag vet, men det kommetär garanterat att löna sig i längden!

Med en manual får du ett konkret verktyg som alla kan ta del av och följa. När den väl finns på plats behöver den självklart implementeras och uppdateras, men i övrigt är det största jobbet redan avklarat och är därmed dokumenterat för alltid.

👇

En tonalitetsmanual bör innehålla

- En tydlig beskrivning av verksamhetens identitet 

- Konkreta exempel på vad verksamheten vill förmedla

- Information, regler och riktlinjer kring allt som rör tonalitet

- Empel på såväl felaktiga som korrekta ord och uttryck

- Riktlinjer för när, var och hur manualen ska användas

- Vem som ansvarar för implementering av manualen 


© Petra Roman, PR Text&Bild