En guide till lyckad SEO

16.06.2024

SEO, eller sökordsoptimering, är precis som det låter specifika ord som någon söker på. I samband med sökandet letar sökmotorer som Firefox, Safari, Yahoo och Google fram hemsidor som är relevanta i förhållande till det/de sökord som använts.

Analysera dina sökord 

Själva grunden till ett lyckat SEO-arbete är att hitta rätt sökord. Det räcker med att tänka på hur många sökningar som sker på nätet varje dag för att inse att detta steg inte kan ignoreras eller tas på för stort allvar. Hur du hittar de sökord som just din målgrupp använder beskrivs nedan.

Det är ingen självklarhet att förstå vilka sökord som är relevanta för en specifik målgrupp. Som stöd finns olika verktyg som hjälper till att hitta de mest frekventa sökorden inom ett specifikt område, vilket gör det möjligt att plocka russinen ur kakan och att använda dessa på den egna webbplatsen. 

För att sammanfatta: 

Relevanta sökord leder till ökad ranking och synlighet på nätet, vilket i sin tur hjälper till att öka kännedomen om ett särskilt varumärke eller en specifik tjänst.

Lär känna din målgrupp

För att hitta sökord som är relevanta för den egna målgruppen krävs det en hel del kunskap relaterad till beteende, demografi och intresse. Nedanstående tips syftar till att underlätta processen med att lära känna målgruppen.

- Läs på

För att visa att du menar allvar med ditt SEO-arbete skippar du alla genvägar och läser på om målgruppen i syfte att öka förståelsen för deras behov och preferenser.

- Var specifik

Var specifik och beskriv exakt vad du erbjuder och vad besökarna har att vinna på att använda just dina produkter och/eller tjänster.

- Tänk lokalt

Analysera dina konkurrenter lokalt och försök hitta de sökord som har störst sökvolym inom det område du själv/ditt företag är verksam i.

- Sökord som frågor

I vissa fall kan det vara bra att formulera sina sökord och/eller sökordfraser som frågor då det anses pocka på läsarens uppmärksamhet.

- Kvalitet framför kvantitet

Det är mer framgångsrikt att använda få, väl utvalda sökord och sökordsfraser framför många, chansartade.

Mätbara resultat

För att mäta resultatet av dina utvalda sökord finns det ett par gratisverktyg som är bättre, och framförallt mer nyttjade, än andra. Två av dessa verktyg tillhandahålls av Google i form av Google Analytics respektive Google Search Console.

Övrigt content 

När det gäller övrigt innehåll, eller övrigt content, är det viktigt att göra texten överskådlig med hjälp av relevanta rubriker och underrubriker. Det är också vitkigt att övrigt content (textinnehåll) är unikt, engagerande och relevant. .

Avseende sökord bör du undvika att använda dessa på ett sätt som känns onaturligt (s.k. Keyword Stuffing). Det kan också vara bra att referera till relaterat content och att sammanfatta texter som är extra innehållsrika. 

Tips! Vill du vara helt säker på att kunderna, nya som befintliga, hittar din webbplats så snart de söker produkter/tjänster inom samma område? Så kan du betala för att annonsera via exempelvis Google Ads.