Content Marketing

17.06.2021

Content Marketing är ett effektivt verktyg som kan öka kunskapen om din verksamhet, och därmed även öka omsättningen.

Content is king - eller?

Jag skulle snarare säga att good content is king. Det är nämligen kvaliteten på ditt innehåll som kan avgöra hur väl du lyckas med din marknadsföring. Eller content marketing, som det kallas i min värld.

Kom ihåg: Majoriteten av alla läsare vill få ut något av att läsa en text. Det måste finnas en nytta för läsaren!

Var rädd om dina läsare!

Tyvärr finns det mängder med dåligt formulerade texter i både digitala och analoga medier. Jag vågar påstå att förtroendet sjunker för den person eller det företag som står som avsändare.

Från inledning till innehåll

Första stycket i en text måste vara engagerande och väcka intresse. Det är din inledning som ska få läsaren att fortsätta läsa.

En riktigt bra huvudrubrik fångar läsarens uppmärksamhet omedelbart. Därefter bör läsaren lotsas vidare i texten med hjälp av beskrivande och relevanta underrubriker.
Innehållet bör vara lätt att ta till sig och ämnet lätt att förstå. Fokusera på tydliga, korta och konkrets beskrivningar.
Ibland säger bilder mer än ord, men jag rekommenderar en kombination av text och bild. Med hjälp av stilla eller rörliga bilder blir det lättare för läsaren att registrera och minnas en text.
Petra Roman, content writer

E-post