Content Marketing

22.01.2023

Content Marketing är ett effektivt verktyg som, rätt använt, kan öka kunskapen om din verksamhet och därmed din totala omsättning.

Content is king. Eller?

En sanning med modifikation om du frågar mig, och jag vill istället påstå att "Good content is king".

För det är bland annat kvaliteten på innehållet som avgör hur väl du lyckas med att marknadsföra en produkt eller tjänst. Det vill säga det som i PR- branschen kallas för Content Marketing.

Majoriteten av alla läsare vill känna att de får ut något av att läsa en text. Det betyder att nyttan för läsaren måste vara tydlig!

Var rädd om dina läsare

Tyvärr finns det mängder med dåligt formulerade texter i både digitala och analoga medier. Jag vågar påstå att förtroendet sjunker för den person eller det företag som står som avsändare.

Från inledning till innehåll

Första stycket i en text måste vara engagerande och väcka intresse. Det är din inledning som ska få läsaren att fortsätta läsa.

En riktigt bra huvudrubrik fångar läsarens uppmärksamhet omedelbart. Därefter bör läsaren lotsas vidare i texten med hjälp av beskrivande och relevanta underrubriker.
Innehållet bör vara lätt att ta till sig och ämnet lätt att förstå. Fokusera på tydliga, korta och konkrets beskrivningar.

Ibland säger bilder mer än ord, men jag rekommenderar en kombination av text och bild. Med hjälp av stilla eller rörliga bilder blir det lättare för läsaren att registrera och minnas en text.

© Petra Roman, PR Text&Bild