Content


Det här ingår:

Förslag på innehåll, layout och bilder, kontroll av struktur under hela skrivprocessen, korrekt utformad och unik text, sökmotoroptimering samt länkning.


Pris per ord:

1 - 2, 50 kronor


Pris per påbörjad timme:

450 kronor

Obs! Minsta fakturering 450 kronor.


***


Redaktionell text


Det här ingår:

Unikt textinnehåll

Noggrann research

Faktaruta & källhänvisning 

 

Pris per tecken:

500 - 1 200: 950 kronor

1 200 - 2 000: 1 250 kronor

2 001 - 3 500: 1 550 kronor

3 501 - 4 500: 2 550 kronor

4 501 - 5 500: 3 550 kronor


***


Översättning


Pris och leveranstid kan variera beroende på textens längd, kvalitet, innehåll och svårighetsgrad.


Pris per ord:

1,20 - 1,80 kronor


Pris per påbörjad timme:

350 kronor

Obs! Minsta fakturering 350 kronor.


***


TranskriptionDet här ingår: 

Noggrann och ordagrann överföring av muntligt material från exempelvis intervjuer, förhör, tentamensuppgifter, föreläsningar och liknande till skrift. 

Pris per ord: 

1 - 2, 50 kronor


Pris per påbörjad timme:

450 kronor

Obs! Minsta fakturering 450 kronor.


***


Beställ offertWebb- och annonsdesign


Det här ingår:

Design, struktur, SEO, text- och bildredigering


Pris för design av ny hemsida/annons:

Riktpriser

Hel hemsida: 10 000 exkl. moms

Annons helsida: 1 150 kronor

Annons halvsida: 750 kronor


Obs! Definitiva priser lämnas enligt offert. 


Pris för underhåll/bearbetning av befintlig hemsida:

450 kronor/timme (alt. enligt offert)


Pris för översättning av hemsida:

450 kronor/timme (alt. enligt offert)


***


Fotografering


Du kan beställa: 

Foto till trycksaksprodukter, hemsida, pr-material, reportage mm.


Pris per foto:

1-3 st:

250 kronor


4-7 st:

350 kronor


7 st eller fler:

Pris enligt offert


On-site fotosession heldag:

450 kronor/h


On-site fotosession halvdag:

550 kronor/h


Obs! Minsta fakturering 550 kronor.


Vänligen respektera att alla bilder omfattas av upphovsrätten.


***


Korrekturläsning


Det här ingår:

Kontroll av regler för språkriktighet (stavning), struktur i meningar, fraser och ord, interpunktion (skiljetecken), specifik betydelse av ord och uttryck samt sakgranskning (fakta/research).


Pris per ord:

50 öre - 1, 50 kronor


Pris per påbörjad timme:

350 kronor

Obs! Minsta fakturering 350 kronor.


***


Textgranskning


Det här ingår:

Kontroll av texten i sin helhet med språk, stil (tonalitet), struktur med stycke- och kapitelindelning, avsnitt mm, förslag på eventuella ändringar/justeringar samt målgruppsanpassning.


Pris per ord:

1 - 2, 50 kronor


Pris per påbörjad timme:

450 kronor

Obs! Minsta fakturering 450 kronor.


***


Text to TalkDet här ingår: 

Inläsning av textinnehåll på svenska, engelska och/eller franska. 


Pris per ord: 

50 öre - 1, 50 kronor


Pris per påbörjad timme:

350 kronor

Obs! Minsta fakturering: 350 kronor.Beställ offert

Prisangivelser


Alla priser anges exklusive moms (tillkommer med 25 %). 

Priserna utgår ifrån Journalistförbundets rekommendationer för frilansuppdrag

Mina priser ligger generellt en bit under de förbundet rekommenderar, då jag anser att kvalitet och personlig service ska levereras till en rimlig kostnad. Avbokning


Avbokning som sker efter påbörjat arbete debiteras med ett minimibelopp på 550 kronor.

Det arbete som påbörjats beräknas per ord el. per timme (beroende på avtal) och räknas som ordinarie arvode.Leveranstid


Leveranstiden kan variera beroende på textens omfattning och svårighetsgrad.


Generella leveranstider:

500 - 1500 ord - 24 timmar

1500 - 2 500 ord - 36 timmar

2500 ord - 48 timmar el. längreExpressleverans


Är absolut en möjlighet, pris och leveranstid sker enligt överenskommelse. 

Tveka inte att ta kontakt!


E-post: petra@prtextochbild.se

Telefon: 0709-28 49 19


Har du frågor kan du också försöka hitta svaret HÄR.