TJÄNSTER

Content / Copy

Nyhetsbrev, hemsida, artiklar, reportage, bloggposts, tal mm.

Digitala, analoga och sociala kanaler. 

Pris: från 0,70 öre/ord.

Grafisk formgivning

Hemsida, flyer, broschyr, reklam, logotyp, annons mm. 

Fri demo vid bokning av ny webbdesign. 

Pris: endast offert

Granskning / Redigering

PR-material, verksamhetsberättelse, säljbrev, hemsida mm.

Korrekturläsning el. textgranskning 

Pris: från 0,50 öre/ord.