TJÄNSTER

Oavsett vilken kanal du behöver texter till behöver de vara relevanta, optimerade och välformulerade. Läs mer om de tjänster du kan få hjälp med och kontakta mig om du har frågor eller vill beställa en offert.

Content / Copy

Från 0,50 öre/ord 

Redigering / Granskning

Från 0,50 öre/ord

Översättning

Från 0,50 öre/ord

Webbdesign / Managed Website

Endast enligt offert

SEO / Sökordsanalys 
Endast enligt offert  

Content / Copy

Avser content/copy till hemsida, blogg, tidning, tidskrift, magasin, trycksaker mm. 

Avser även spökskrivning av manus, blogginlägg, föresläsnings- och utbildningsinnehåll, tal mm.

Redigering / Granskning

Avser korrekturläsning och/eller granskning av hemsida, blogginlägg, nyhetsbrev, verksamhetsberättelse, manus, trycksaker mm.

Översättning

Avser översättning av befintligt eller nytt innehåll till hemsida, blogg, nyhetsbrev, trycksaker mm. 

Målspråk: sve, eng, fra
Källspråk: sve, eng, fra

Obs! Gäller icke-teknisk franska.

Webbdesign / Managed Website 

Avser design av ny hemsida alt. omarbetning av befintlig hemsida.

Avser även formgivning av annons, flyer, trycksak, nyhetsbrev mm. 

Obs! 1 x demosida ingår vid bokning av webbdesign.  

Skötsel av hemsida (Managed Website) omfattar regelbundna uppdateringar av befintligt innehåll samt produktion av nytt innehåll i form av text och bild.

SEO / Sökordsanalys 

Avser optimering av alla typer av texter med fokus på content, teknik, utlänkar samt användarupplevelse. 

Sökordsanalys genomförs för att du ska lära känna dina användare, samt för att din hemsida, blogg eller annat content ska indexeras av olika  sökmototer och ranka högre.

Det praktiska

Slutgiltiga priser kan endast lämnas i samband med offert.

Ovanstående priser är angivna exklusive moms och följer Journalistförbundets frilansrekommendationer