Tjänster 

Mitt uppdrag går ut på stt formulera, skriva och paketera text och bild för digitala, sociala och analoga kanaler. 

- Content & Copy

Unika texter anpassade efter målgrupp, syfte och kanal.

Tjänsten omfattar content, bearbetning, redigering, spökskrivning mm.

- Design av webbplats

Design av ny/bearbetning av befintlig webbplats.

 Tjänsten omfattar grafisk formgivning, delad demosida, SEO-anpassning, förslag på bildmaterial mm.

- Översättning

Översättning av nyhetsbrev, webbplatsinnehåll, artiklar, broshyrer, magasin mm.

Tjänsten omfattar icke auktoriserade översättningar till/från sve, eng och fra.

- Administration av webbplats

Underhåll av webbplats inkl. blogg, webbshop, nyhetsbrev, sociala medier mm.

Tjänsten omfattar uppdateringar, analyser och underhåll avseende innehåll och användarbeteende.

- Redigering & SEO

Korrekturläsning, granskning och/eller bearbetning av befintligt textmaterial.

 Tjänsten omfattar granskning och korrigering av nyhetsbrev, avtal, verksamhetsberättelser, ekonomiska rapporter, årsredovisningar mm.

Rent praktiskt 

Allt content anpassas enligt kundens önskemål samt för den aktuella målgruppen. Samtliga textlevereranser föregås av en grundlig korrekturläsning som avslutas med en plagiatkontroll via verktyget Copyscape.

Prissättning

Då varje uppdrag är unikt krävs det en nogrann specifikation tillika beräkning för att faställa ett slutgiltigt pris som är rimligt för båda parter. Samtliga priser anges exklusive moms om inget annat avtalats.

Juridiskt bindande avtal

Såväl muntliga som skriftliga avtal är juridiskt bindande. Dock är ett muntligt avtal lättare att avfärda då ord ofta stor mot ord. Därmed startar mitt arbete med en offertförfrågan, medan uppdraget och samarbetet startar först när offerten har godkänts. 

Ett godkännande är att likställa med ett juridiskt bindande avtal som båda parter förbinder sig att hålla. Avalet ska därmed undertecknas av båda parter, varpå parterna ska erhålla var sin kopia av det undertecknade avtalet.