100% Outsourcing

Lej bort hela verksamhetens textproduktion för att säkra en sammanhängande tonalitet samt en genomgående och tydlig röd tråd.

Pris: anges i samband med offert.

Följande ingår:

Research, SEO, förslag på bildmaterial, regelbundna avstämningar samt korrektur.

Content/Copy

Målgruppsanpassat, optimerat textinnehåll till digitala och analoga kanaler.

Pris: från 0,70 öre/ord.

Följande ingår:

Research, textproduktion, korrekturläsning samt plagiatkontroll.

Korrekturläsning/Granskning

Kontroll av manus, utbildningsmaterial, trycksaker, verksamhetsberättelser o. dyl.

Pris: från 0,50 öre/ord. 

Följande ingår i en korrekturläsning: 

Kontroll av stavning, böjning, avstavning, syftning samt skiljetecken.

Följande ingår i en textgranskning: 

Enligt ovan, plus kontroll av språkflyt, tonalitet, stil samt kontext. 

Översättning 

Översättning av hemsida, blogg, nyhetsbrev, CV, trycksaker, manus  mm. 

Pris: från 0,70 öre/ord.

Följande ingår: 

Research, översättning källspråk-målspråk samt korrekturläsning.

Möjliga källspråk: 

Svenska, engelska (am), franska & norska.

Möjliga målspråk: 

Svenska, engelska (am) & franska.

Webbdesign

Layout, innehåll, länkning och SEO-anpassning för ny eller befintlig hemsida.   

Pris: anges i samband med offert. 

Följande ingår i design av en ny hemsida: 

Förslag på menyer, layout, bilder, in/utlänkar samt keywords. 

Följande ingår i en bearbetning av befintlig hemsida: 

Omskrivning av befintligt innehåll samt SEO-anpassning.

Praktisk information

Samtliga priser är angivna exklusive moms (tillkommer med 25%). Priserna är också att betrakta som riktpriser, vilket innebär att slutgiltiga priser endast anges i samband med offert.  

Här kan du läsa Journalistförbundet riktlinjer för frilansar


Har du frågor, samarbetsförslag eller önskemål? 

Skicka ett mejl till petra@prtextochbild.se