Content/Copy

Målgruppsanpassat, optimerat textinnehåll till digitala och analoga kanaler, såsom hemsida, blogg, nyhetsbrev, medlemsmagasin och dylikt. 

I tjänsten ingår research, textproduktion, korrekturläsning samt plagiatkontroll.  

Pris: från 0,70 öre/ord


Korrekturläsning/Granskning

Kontroll av manus, utbildningsmaterial, trycksaker, verksamhetsberättelser, arbetsbeskrivningar och dylikt.    

Vid korrekturläsning ingår kontroll av stavning, böjning, avstavning, syftning och skiljetecken. Vid granskning kontrolleras dessutom språkflyt, tonalitet, stil och kontext. 

Pris: från 0,50 öre/ord


100% Outsourcing

Outsourcing av verksamhetens totala textproduktion för att stärka den röda tråden och behålla samma tonalitet genom verksamheten alla delar. 

I tjänsten ingår research, SEO, förslag på bildmaterial, regelbundna avstämningar samt korrektur. Observera att delar av denna tjänst kan utföras hos kund.

Pris: anges i samband med offert


Översättning 

Översättning av hemsida, blogg, nyhetsbrev, CV, trycksaker, manus mm.  

I tjänsten ingår research, översättning källspråk-målspråk samt korrekturläsning. 

Möjliga källspråk: 

svenska (modersmål), engelska (am), franska (Frankrike), norska (bokmål)

Möjliga målspråk: 

svenska (modersmål), engelska (am), franska (Frankrike)

Pris: från 0,70 öre/ord


Webbdesign

Layout, innehåll, länkning och SEO-anpassning för ny eller befintlig hemsida.   

I tjänsten ingår förslag på menyer, layout, bilder, in/utlänkar och keywords (ny hemsida). 

För befintlig hemsida ingår bearbetning av befintligt innehåll samt SEO-anpassning. 

Pris: anges i samband med offert  


Praktisk information

Priserna anges exklusive moms som tillkommer med 25%. Slutpriser anges endast i samband med offert, i övrigt är priserna att anse som riktpriser och därmed preliminära.

Samtliga regler och villkor

Journalistförbundets rekommendationer för frilansar


BOKA OFFERT