TJÄNSTER

Att formulera, skriva och paketera text och bild för diverse kanaler är själva kärnan i min verksamhet.

Samtliga texter anpassas och optimeras för att passa såväl målgrupp som kanal. Före leverans kontrolleras de nogrannt för plagiat.

Du kan få hjälp med

✍️ Content & Copy

Unika texter anpassade efter målgrupp, syfte och kanal.

Tjänsten omfattar content, bearbetning, redigering, spökskrivning mm.

✍️ Design av webbplats

Design av ny/bearbetning av befintlig webbplats.

 Tjänsten omfattar grafisk formgivning, delad demosida, SEO-anpassning, förslag på bildmaterial mm.

✍️ Översättning

Översättning av nyhetsbrev, webbplatsinnehåll, artiklar, broshyrer, magasin mm.

Tjänsten omfattar icke auktoriserade översättningar till/från sve, eng och fra.

✍️ Administration av webbplats

Underhåll av webbplats inkl. blogg, webbshop, nyhetsbrev, sociala medier mm.

Tjänsten omfattar uppdateringar, analyser och underhåll avseende innehåll och användarbeteende.

✍️ Redigering & SEO

Korrekturläsning, granskning och/eller bearbetning av befintligt textmaterial.

 Tjänsten omfattar granskning och korrigering av nyhetsbrev, avtal, verksamhetsberättelser, ekonomiska rapporter, årsredovisningar mm.

✍️ Prissättning

Slutgiltiga priser lämnas enligt överenskommelse och faställs i samband med accepterad offert. Samtliga priser anges exklusive moms om inget annat anges.

Vänligen notera att prissättningen grundar sig i Journalistförbundets rekommendationer för frilansar.