Tjänster | Priser 

Då varje uppdrag är unikt är nedanstående priser att betrakta som riktpriser. Det innebär att de både är förhandlingsbara och flytande. 

Inför varje nytt uppdrag görs en första bedömning baserad på uppdragets omfattning, svårighetsgrad och uppskattad tidsåtgång. När alla önskemål och behov har analyserats skickas ett offertförslag. 

Spökskrivning/Content writing 

Blogginlägg, nyhets- och säljbrev, pressmeddelanden, verksamhetsberättelser, hemsida mm.

Pris: 550 - 750 kronor/timme alt. 

1,50 - 2,50 kronor/ord

I priset ingår text- och bildinnehåll samt research och korrekturläsning. Content beställs med fördel till webbsidor, bloggar, pr-material, CV, verksamhetsberättelser, föreläsningsmaterial, nyhetsbrev mm. 

Textgranskning

Manus, utbildnings- och föreläsningsmaterial, trycksaker, hemsida, instruktionsböcker, manualer mm.

Pris: 750 - 950 kronor/timme

I priset ingår kontroll enligt tjänsten korrekturläsning (se nedan) samt kontroll av språkflyt, stil, tonalitet och kontext.

Textgranskning beställs med fördel för uppsatser, faktabaserade och/eller instruerande texter, utbildnings- och föreläsningsmaterial mm.

Korrekturläsning

Hemsida, manus, verksamhetsberättelse, utbildningsmaterial, pressrelease, nyhetsbrev mm.

 Pris: 1 - 2,50 kronor/ord 

I priset ingår kontroll av stavning, böjning, avstavning, syftning och skiljetecken. 

Korrekturläsning beställs med fördel för webbsidor, bloggar, instruktionsböcker, utbildningskataloger, manus mm.

Redigering/Bearbetning 

Hemsida, PR-material, manus, trycksaker, blogginlägg mm.

Pris: 550 - 750 kronor/timme

I priset ingår bearbetning /omskrivning av befintligt textinnehåll. 

Bearbetning/omskrivning beställs med fördel för pr-material, verksamhetsberättelser, manus, föreläsningsmaterial mm. 

Översättning

Hemsida, blogginlägg, nyhetsbrev, manus, trycksaker, CV mm.

Pris: 1 - 2,50 kronor/ord

Språk

svenska - engelska / engelska - svenska

svenska - franska / franska - svenska 

engelska - franska / franska - engelska 

Webbdesign

Design av ny och/eller bearbetning av befintlig hemsida. 

I tjänsten ingår en fri demo-sida med förslag på layout, struktur, text- och bildinnehåll, SEO samt in- och utlänkar. 

Pris enligt offert

Webbshop 

I tjänsten ingår uppbyggnad och design av webbshop inklusive SEO-anpassade produktbeskrivningar samt övrigt text- och bildinnehåll, koppling till betalfunktioner, länkning mm.

Pris enligt offert 

Fotografering 

Personporträtt, företagsevents, högtidsstunder, PR-material mm.

I tjänsten ingår fotografering on- eller off-site samt 6 valfria bilder som får användas fritt.  

Pris enligt offert