TJÄNSTER & PRISER

Content

Pris: 0,50 - 1,50 per/ord alt. 950 kronor/timme.

I priset ingår text- och bildinnehåll samt research och korrekturläsning för hemsida, blogg, pr-material, webbshop, CV, verksamhetsberättelse, tal, föreläsningsmaterial mm. 

Redaktionellt innehåll såsom artiklar, fotoreportage, krönikor och längre reportage går också att beställa. 

Bearbetning/Omskrivning

Pris: 1,50 per/ord alt. 750 kronor/timme.

I priset ingår bearbetning /omskrivning av befintligt textinnehåll för hemsida, blogg, pr-material, manus, trycksaker, tal, CV mm. 

Korrekturläsning

Pris: 0,50 - 1,50 kronor/ord alt. 750 kronor/timme. 

 I priset ingår kontroll av stavning, böjning, avstavning, syftning och användning av skiljetecken i alla olika typer av texter och verksamheter. 

Observera att jag alltid gör en första bedömning av texten innan jag lämnar ett fast pris. 

Textgranskning

Pris: 1,50 per/ord alt. 950 kronor/timme.

 I priset ingår kontroll enligt tjänsten korrekturläsning plus kontroll av språkflyt, stil, tonalitet och kontext i alla typer av texter och verksamheter. 

Observera att jag alltid gör en första bedömning av texten innan jag lämnar ett fast pris.  

Översättning

Pris: 1,50 per/ord alt. 950 kronor/timme.

I priset ingår översättning av hemsida, pr-material, manus, blogg, verksamhetsberättelse, föreläsningsmaterial, tal, CV mm. 

Översättning kan ske till/från:

svenska - engelska/engelska - svenska

svenska - franska/franska - svenska

engelska - franska/franska - engelska

Hemsida

I tjänsten ingår fri demo, layout, struktur, text- och bildinnehåll, sökmotoroptimering, korrekturläsning och länkning. Design av ny alt. bearbetning av befintlig hemsida kan beställas. 

Pris enligt offert.

Webbshop

I tjänsten ingår uppbyggnad och design av webbshop inklusive SEO-anpassade produktbeskrivningar samt övrigt text- och bildinnehåll, koppling till betalfunktioner, länkning mm.

Pris enligt offert. 

Fotografering

I tjänsten ingår fotografering on- eller off-site samt 6 valfria bilder som kan användas i digitala och/eller analoga kanaler enl. önskemål. 

Pris enligt offert.