Varje uppdrag är unikt

Då varje uppdrag är unikt är nedanstående priser att betrakta som riktpriser. Det innebär att de både är förhandlingsbara och flytande. 

Inför varje nytt uppdrag görs en första bedömning baserad på uppdragets omfattning, svårighetsgrad och uppskattad tidsåtgång. Efter det att behov och önskemål har tagits i beaktande skickas ett första offertförslag. 

Spökskrivning/Content writing 

Blogginlägg, nyhets- och säljbrev, pressmeddelanden, verksamhetsberättelser mm.

Pris: 0,50 - 1,50 per/ord alt. 950 kronor/timme.

I priset ingår text- och bildinnehåll samt research och korrekturläsning. Content beställs med fördel till webbsidor, bloggar, pr-material, CV, verksamhetsberättelser, föreläsningsmaterial, nyhetsbrev mm. 

Textgranskning

Manus, utbildnings- och föreläsningsmaterial, trycksaker mm.

Pris: 1,50 per/ord alt. 950 kronor/timme.

I priset ingår kontroll enligt föregående tjänst (korrekturläsning) men då textgranskning är en mer omfattande bearbetning av en text ingår även kontroll av språkflyt, stil, tonalitet och kontext.

Textgranskning beställs med fördel till uppsatser, skönlitterära och/eller faktabaserade texter, utbildnings- och föreläsningsmaterial mm.

Korrekturläsning

Bok- och filmmanus, verksamhetsberättelser, hemsidor mm.

 Pris: 0,50 - 1,50 kronor/ord alt. 750 kronor/timme. 

I priset ingår kontroll av stavning, böjning, avstavning, syftning och skiljetecken. Korrekturläsning beställs med fördel till webbsidor, bloggar, instruktionsböcker, utbildningskataloger, manus mm.

Redigering/Bearbetning 

Hemsidor, PR-kampanjer, manus, blogginlägg mm.

Pris: 1,50 per/ord alt. 750 kronor/timme.

I priset ingår bearbetning /omskrivning av befintligt textinnehåll. Bearbetning/omskrivning beställs med fördel till hemsidor, pr-material, verksamhetsberättelser, manus, föreläsningsmaterial mm. 

Översättning

Hemsidor, blogginlägg, nyhetsbrev, manus mm.

Pris: 1,50 per/ord alt. 950 kronor/timme.

Språk

svenska - engelska / engelska - svenska

svenska - franska / franska - svenska 

engelska - franska / franska - engelska 

Webbdesign

Design av ny och/eller bearbetning av befintlig sida mm.

I tjänsten ingår en fri demo-sida med förslag på layout, struktur, text- och bildinnehåll, SEO samt in- och utlänkar. Bearbetning och/eller översättning av befintlig hemsida går också att boka. 

Pris enligt offert.

Webbshop 

I tjänsten ingår uppbyggnad och design av webbshop inklusive SEO-anpassade produktbeskrivningar samt övrigt text- och bildinnehåll, koppling till betalfunktioner, länkning mm.

Pris enligt offert. 

Fotografering 

Personporträtt, företagsevents, högtidsstunder, PR-material mm.

I tjänsten ingår fotografering on- eller off-site samt 6 valfria bilder som kan användas i digitala och/eller analoga kanaler enl. önskemål. 

Pris enligt offert.