Regler | Villkor 

När det handlar om hanteringen av text- och bildmaterial är det viktigt att alla inblandade parter följer nedanstående riktlinjer för att hanteringen ska kunna ske så snabbt, smidigt och säkert som möjligt. PR Text&Bild förbehåller sig rätten att redigera text- och bildmaterial för att anpassa dem till övrigt innehåll.

Text- och bildmaterial

Textinnehåll ska skickas som icke skrivskyddade Word-filer alternativt delas som redigerbara dokument via Google Drive eller DropBox.

Bilder ska skickas som högupplösta JPEG, PNG eller GIF-filer. Observera att inkommet material aldrig delas med tredje part, men att PR Text&Bild förbehåller sig rätten att spara allt material om inget annat är överenskommet. 

Försenad betalning

I händelse av försenad betalning skickas en påminnelsefaktura. Till ursprungligssumman läggs då en förseningsavgift på 60 kronor för att täcka administrativa kostnader.

Utebliven betalning

Om betalning uteblir trots påminnelsefaktura skickas ärendet till inkasso för behandling. Observera att den administrativa avgiften då höjs till 180 kronor per ärende enligt riktlinjerna för inkassokrav.

Bank direkt 

Betala enkelt via plusgiro, bankgiro eller mobilt Bank-ID.

PR Text&Bild plusgironummer: 91 22 27-6

PR Text&Bild bankgironummer: 240-8045

Swish

Swish fungerar utmärkt både för privatpersoner som företagare. Alla företag som är anslutna till Swish har ett nummer som börjar med siffrorna 123, följt av sju siffror.  

PR Text&Bild Swishnummer: 123 439 58 44

Ladda ner Swishappen 

PayPal 

Pay Pal fungerar på tusentals webbplatser världen över. Ytterligare en fördel med PayPal är att du aldrig uppger några personliga uppgifter, eftersom du loggar in med ett personligt lösenord. 

Skaffa PayPal-konto

Faktura

Faktura skickas inom 1-3 dagar och ska betalas inom 10 bankdagar. Vänligen ange namn och fakturanummer vid betalning.