Riktpriser 

Då varje text och kund är unik gör jag alltid en första granskning för att kunna uppskatta slutpriset. Det är ett enkelt sätt att garantera en rimlig prisnivå, vilket innebär att angivna priser är att betrakta som riktpriser. 

Att priset varierar beror bland annat på originaltextens svårighetsgrad, struktur och omfattning. 

Observera att alla priser anges exklusive moms. 


Textproduktion  

Korrekturläsning

Pris: 0,50 - 1,50 per ord alt. 450 kronor/timme

I priset ingår kontroll av stavning, böjning, avstavning, syftning och kommatering.

Textgranskning 

Pris: 1,50 per ord alt. 650 kronor/timme

I priset ingår kontroll enligt ovan samt språkflyt, stil, ton och kontext.

Omarbetning av text

Pris: 1,50 per ord alt. 650 kronor/timme

I priset ingår målgruppsanpassat och välformulerat textinnehåll.

Design

Webbdesign

Pris: 450 kronor/timme alt. enligt offert

Oavsett om du behöver en ny hemsida eller en bearbetning av en redan befintlig ingår layout, text- och bildinnehåll, sökmotoroptimering, korrekturläsning samt en demosida.

Annonsdesign

Pris: 250 kronor/timme alt. enligt offert

I priset ingår design, förslag på bilder samt säljande och målgruppsanpassat textinnehåll.

Foto

Fotosession heldag

Pris: från 8 000 kronor

I priset ingår fotografering on-site i max 10 timmar.

Fotosession halvdag

Pris: från 5 500 kronor

I priset ingår fotografering on-site i max 6 timmar.

Design av personlig fotoprodukt

Pris: från 450 kronor

I priset ingår design av personlig fotobok, fotokort, musmatta. eller liknande.

Observera att kostnader för frakt tillkommer.

Beställning av foto

Pris: från 250 kronor per bild

I priset ingår utvalda foton för publicering i marknadsförings- och försäljningssyfte alt. för privat bruk.

Observera att kostnader för frakt tillkommer.