Prislista 

Korrekturläsning

Stavning, böjning, avstavning, syftning, kommatering

350 kr/h

Språkgranskning

Samma som ovan plus språkflyt, stil och ton, kontext

450 kr/h

Omarbetning

Målgruppsanpassning, nytt innehåll, styckeindelning

450 kr/h

Webbdesign - ny hemsida

Layout, struktur, text och bild, SEO, korrekturläsning

450 kr/h 

Webbdesign - bearbetning befintlig hemsida

Layout, struktur, textinnehåll, förslag på bilder

350 kr/h

Fotosession - heldag

Fotografering on site 8 - 10 timmar

3 500 - 5 000 kronor

Fotosession - halvdag

Fotografering on site 4 - 6 timmar

2 500 - 3 500 kronor


Se priserna som en riktlinje

Observera att angivna priser är en riktlinje om hur mycket text- och bildproduktion, redigering och granskning kan kosta. Att ange exakta totalpriser är i princip omöjligt, då priset i mångt och mycket är beroende av textens grundkvalitet. Olika texter tar helt enkelt olika lång tid att gå igenom. 

Generellt sett går det relativt snabbt att skapa sig en uppfattning om hur lång tid en granskning eller redigering kan ta. Detta i sin tur beror på hur väl texten följer de kriterier en text bör följa innan den skickas för korrekturläsning: teckenstorlek, teckensnitt, radavstånd, antal ord per sida och så vidare.

Det lättaste och bästa är att du skickar in din text för en första genomgång/analys och får en tydligt strukturerad offert som vi kan utgå ifrån. 

petra@prtextochbild.se