PR Blogg 

Managed Webbsite är inget nytt, men tjänsten är relativt ny här hos PR Text&Bild. Det rör sig om skötsel och underhåll av webbaserade sidor. Som en hemsida, till exempel.

När det gäller översättningar anser jag att de görs bäst av en mänsklig hand. Men i de fall det inte går- är det då okej ersätta en människa med en maskin?

En Copywriter och en Content writer arbetar i stora drag med att skapa och bearbeta olika typer av texter, så kallat content. Men det finns både likheter och skillnader mellan de båda rollerna, och det är dem vi ska gå igenom i detta inlägg.

Content Marketing är ett effektivt verktyg som kan öka kunskapen om din verksamhet, och därmed även öka omsättningen.