Vet du varför?

24.05.2020

Stavningsreglerna i svenskan är inte alltid så lätta att förstå sig på. Som i alla språk finns det såklart språkregler, eller grammatik, som gör att man i alla fall kan lära sig grunderna relativt snabbt.


Svenska språkets historia  

Det svenska språket är egentligen uppbyggt av influenser från bland annat latin, franska, tyska och italienska snarare än att vara uppbyggt av en enskild person. 

Bokstävernas historia

Har du någonsin undrat över var bokstäverna kommer ifrån och varför vi använder just de bokstäver vi gör? Det krävs en kort historisk tillbakablick för att få svar på dessa frågor.

Språkljud

I begynnelsen fanns det ett tjugotal bokstäver som härstammade från latinet. Dessa bokstäver betecknade var sitt språkljud, vissa till och med två, som X, som låter som både K och S.

K, Z, Y, U och S

Bokstäverna K, Z och Y kommer från grekiskan och infördes i alfabetet med olika syften. K skulle ge ett tredje ljud för K, medan Z mer var ett "roligt utformat tecken" som man egentligen inte hade någon nytta av rent ljudmässigt, då S fyller samma funktion. Y ersatte i många fall U, i alla fall ur ett rent ljudmässigt perspektiv.

Läsförståelse och avkodning

Det som ofta tar tid och kan upplevas som svårt när man ska lära sig läsa på svenska att förstå vad texten handlar om. Det är alltså inte själva avkodningen, det vill säga att sätta samman olika bokstavsljud till ord, som är det svåraste.

På senare år har man därför satsat lika mycket på läsförståelse som på avkodning i den svenska skolan, vilket har givit ett positivt resultat.