Vad värderar du högst?

04.06.2020

Att översätta är en konst, vilket för övrigt gäller för allt skrivande. Att få till den där särskilda tonen som gör att varumärket lyfter en smula. Konst!

Vad värderar du högst?

Ponera att du har en hemsida som behöver översättas och bearbetas. Vilka egenskaper värderar du högst hos en översättare eller skribent i det läget?


Tycker du att utbildning och auktorisering är det viktigaste, eller är det att personen ifråga har målspråket som modersmål? Kanske är det en kombination? 

Ibland är det effektivitet och deadlines som styr och andra dagar är det plånboken. Det som alltid bör vara viktigt är att översättaren har förmågan att fånga rätt tonalitet och språkbruk. 

Tänk på detta

Oavsett om det är en blandning av ovan nämnda exempel, en mix av några eller inget av dem finns det några saker du bör ha i åtanke innan du anlitar en översättare:

- Räkna med längre leveranstid än du har kalkylerat för

- Klargör textens syfte och mål 

- Avsätt en budget för att outsourca skriv- och översättningsuppgifter

- Håll koll på din/dina målgrupper och ta fram viktiga keywords

Du har allt att vinna

Du har allt att vinna på att outsourca verksamhetens textproduktion. Oavsett om du anlitar en auktoriserad eller icke auktoriserad översättare är det förmågan att uttrycka sig på ett adekvat och unikt sätt som bör vara din ledstjärna. 

En duktig skribent förstår värdet och vikten av bra content och kan därmed leverera högkvalitativa, optimerade och unika texter. Likt PR Text&Bild.


© 2020, Petra Roman, frilansskribent på PR Text&Bild