Vad gör en translator?

26.04.2022

En bestyrkt översättning ska, om allt har gått rätt till, vara översatt av en translator. Det vill säga en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare. Men vad krävs det för att bli translator och vilka dokument kräver auktoriserad översättning?

Vad innebär en auktorisation?

Det finns vissa typer av dokument, såsom betyg, intyg och juridiska handlingar, som kräver en auktoriserad översättning. Sådana översättningar ska genomföras av en så kallad translator, det vill säga en person som genom att klara en rad omfattande tester blir auktoriserad att översätta enligt sitt valda språkpar.

Såväl tester som auktorisering görs via Kammarkollegiet, som också har en fullständig förteckning över auktoriserade översättare och tolkar i det aktuella länet. Kammarkollegiet genomför sina tester vid två olika tillfällen och med cirka 6 månaders mellanrum, varav det första innefattar ett läsförståelsetest innehållandes en juridisk och en ekonomisk text. Vid detta provtillfälle gör deltagarna även ett test med flervalsfrågor som omfattar områdena samhällskunskap, ekonomi, politik och juridik. Provtillfälle två innefattar själva översättningstestet inom valt språkpar (ex. sve/eng, eng/sve, sve/fra osv.).

Auktoriserad eller icke auktoriserad - vilket är bäst?

En auktoriserad översättning behövs i princip enbart i de fall då texterna rör sig inom områden som ekonomi och/eller juridik. Exempel på texter som ska översättas av en translator är bland annat betyg och intyg, men även registerutdrag, årsredovisningar samt juridiska handlingar som avses användas i rättsliga sammanhang ska översättas enligt denna princip.

Något mer allmängiltiga texter, som till en hemsida, blogg eller tidning, kräver ingen auktoriserad översättning. Inte heller medicinska texter behöver, till skillnad från vad många tror, översättas av en translator, då personen som översätter inte är auktoriserad i själva ämnet utan i ett specifikt språkpar.

En icke auktoriserad översättning är inte synonymt med sämre kvalitet

Detta till trots är det många som väljer att anlita en translator för medicinska texter, vilket självklart är upp till var och en att bestämma. Risken är dock att icke auktoriserade översättare väljs bort enbart på grund av de saknar auktorisation. I ett sådant läge är det viktigt att se till helheten och att välja en översättare som har erfarenhet av och kunskap om såväl terminologi som tonalitet och liknande översättningar. Egenskaper och färdigheter som går att hitta både hos auktoriserade och icke auktoriserade översättare.

Är du i behov av en erfaren, noggrann och språksäker översättare? 

Varmt välkommen att skicka din förfrågan till PR Text&Bild.

Ta del av kundernas omdömen