Vad gör en translator?

10.09.2022

En bestyrkt översättning ska vara översatt av en så kallad translator. Men vad exakt gör en translator och för vilken typ av dokument krävs det auktoriserad översättning?

Vad innebär en auktorisation?

Det finns vissa typer av dokument (betyg, intyg, juridiska handlingar) som kräver en auktoriserad översättning, vilket innebär översättning av en translator. 

Hos Kammarkollegiet finns en fullständig förteckning över auktoriserade översättare och tolkar i respektive län. Det är också Kammarkollegiet som ansvarar för att genomföra tester och auktorisation.

Intyg, betyg, registerutdrag, årsredovisningar och juridiska handlingar är exempel på texter som ska översättas av en translator

Texter som kräver auktoriserad kontra icke auktoriserad översättning

En auktoriserad översättning behövs i stort sett endast i de fall då det rör sig om texter med ekonomiskt eller juridiskt innehåll.

Mer allmängiltiga texter kräver däremot ingen auktoriserad översättning.
Inte heller texter med medicinskt innehåll, då översättaren sällan är auktoriserad i själva ämnet utan "enbart" i det aktuella språkparet.

Är en icke auktoriserad översättning synonymt med sämre kvalitet?

Många väljer att anlita en translator för medicinska texter, vilket självklart är upp till var och en att bestämma. Vad som är viktigt att tänka på är att inte välja bort en icke auktoriserad översättare enbart på grund av att hen saknar autorisation.

Det är också viktigt att se till helheten och fokusera på att hitta en översättare som har kunskap om, och förståelse för, såväl tonalitet som  terminologi och liknande översättningsprojekt.


Välkommen att skicka en förfrågan till PR Text&Bild.

Läs tidigare kunders omdömen