Vad gör egentligen en Content writer?

Många har hört talas om Copywriter och vet lite om yrket som sådant. Men hur många vet vad en Content writer sysslar med?

Två yrkesgrupper som arbetar relativt lika varandra, eftersom det handlar om att skapa och bearbeta textinnehåll. Den stora skillnaden ligger i skrivtekniken.


Copy eller Content?


Det innehåll som finns på en webbplats, i ett säljbrev eller i en broschyr generellt är skrivet av en Content writer, medan det du läser på reklampelarna vid busshållplatsen och i annonserna i tidningen oftast är skrivet av en Copywriter.

En Copywriter skriver textinnehåll med intentionen att sälja en specifik vara eller tjänst. Texten består ofta av en uppseendeväckande rubrik, en slogan och en uppmaning som Köp! Vinn!


En Content writer skriver för att väcka nyfikenhet och för att göra läsaren medveten om en företeelse, en produkt eller en tjänst. Innehållet i texten ska helst dröja sig kvar i mottagarens medvetenhet under en lång tid framöver.


Behovet styr valet av tjänst


Är du behov av att snabbt få upp försäljningen av en vara eller en tjänst, bör du anlita en Copywriter. Många företag har redan en eller ett par Copywriters anställda, vilket förenklar vardagen avsevärt.

Har du behov av att nå ut mer långsiktigt med ditt budskap, för att väcka intresse och medvetenhet om en specifik produkt, tjänst eller en upplevelse bör du outsourca. Då bör du anlita en Content writer. 


Hör av dig för att beställa offert: petra@prtextochbild.se