Vad är en "elevator pitch"?

01.07.2022

Direktöversatt till svenska blir det "hisspitch" - ett begrepp som på svenska vanligtvis förkortas till "pitch". Kort och gott en kort, komprimerad och genomtänkt presentation av ett företag, en produkt eller en tjänst. 

Detta bör en pitch innehålla

1.  Ditt, företagets och produktens/tjänstens namn

2. Hur din produkt/tjänst kan hjälpa/vara till nytta för åhörarna 

 4. Vad åhörarna vinner på att anlita dig/köpa din produkt/tjänst 

Detta bör du tänka på

En hisspitch bör vara kort, konkret och personlig. Om du själv ska framföra presentationen är det viktigt att du är dig själv, att du andas lugnt och framstår som påläst och avslappnad. Det märks ganska omgående om du försöker "göra dig till", vilket kan ha en negativ effekt både för dig och din produkt eller tjänst.

Det är dock lätt att vara avslappnad när nervositeten slår till, men om du då i förväg har tänkt igenom rörelsemönster och andningspauser kommer det att hjälpa dig mycket. Även små, diskreta manuskort med stödord kan stötta och lugna, och kom ihåg att bjuda in dina åhörare genom att våga ta ögonkontakt.

Behöver du hjälp med att formulera eller översätta en hisspitch är du varmt välkommen att ta kontakt med PR Text&Bild.