Unikt content med hjälp av Copyscape

11.09.2022

Oavsett om du skriver dina texter själv eller om du tar hjälp av någon annan bör du alltid kontollera att texten är unik. Det tar tid och kräver nogrannhet, men det finns verktyg att ta till.

Vad är Copyscape?

Copyscape är ett digitalt verktyg som hjälper dig kontrollera texter som du eller någon annan har skrivit. Verktyget gör att du kan detektera plagiat i syfte att skapa content som är garanterat unikt. 

Kontrollera dina egna och andras texter

I egenskap av skribent kan jag varmt rekommendera Copyscape som verktyg för att kontollera de texter som produceras på daglig basis. Det gäller både texter som skrivs inhouse och texter som produceras genom outsourcing.

 För min del är Copyscape ett redskap som hjälper mig hitta en balans mellan yttre intryck och eget skapande. En balansgång som är vital och viktig att vara medveten om då risken för plagiat är en ständig följeslagare för de flesta som ägnar sig åt någon form av skapande verksamhet.

En kvalitetsstämpel vi bör värna om

Tack vare verktyg som Copyscape går det att (nästintill) garantera unika texter, vilket jag ser som en självklarhet när jag levererar en text. Det är en form av kvalitetsstämpel som både du och jag bör värna om.