Unika texter med Copyscape

11.09.2022

Med endast en knapptryckning kan vem som helst kopiera och publicera dina ord.
Men det finns sätt att skydda sig mot plagiat.

Copyscape

Med hjälp av det digitala verktyget Copyscape kan du kontrollera att texter som du själv, eller andra, har skrivit är 100% unika. Det vill säga att de inte har kopierats rakt av.

Kontrollera dina egna och andras texter

I egenskap av skribent använder jag Copyscape i princip dagligen. Främst är det för att kontrollera mina egna texter då jag ofta låter mig inspirereras av andras texter. Det medför en viss risk för plagiat som alltså går att minimera med hjälp av Copyscape. 

En kvalitetsstämpel att värna om

Det medför också att de texter jag skriver är (så gott som) garanterat unika. För mig är det en självklar del i skrivandet och en form av kvalitetsstämpel som jag värnar om. Är du på "andra sidan", det vill säga den som beställer texter, vill jag uppmana dig att göra detsamma.

Vill du beställa unikt content redan nu? Välkommen att kontakta mig via e-post.