Tips för långsiktigt sparande

Det finns mängder med olika former för sparande, och det kan vara svårt att veta vad man ska välja för sitt eget/sina egna barn och barnbarn. Därför har jag samlat lite värdefulla tips och råd som du gärna får ta del av.   


Ta kontakt med proffsen


Många av oss lägger stora summor pengar på "de rätta prylarna", den trendigaste inredningen till barnrummet och de coolaste kläderna. Men lika många kanske inte tänker lika mycket på att investera i framtiden?  

När det gäller sparande är det bästa att ta kontakt med banken, för att få professionella råd och tips som gör det lättare att hitta rätt sparform och framförallt - att komma igång.

Det bästa är att det inte krävs några stora summor, att kontonumret kan delas med far- och morföräldrar för möjlighet till extra gåvor vid särskilda tillfällen, att pengarna kan föröka sig och att det är sparande på lång sikt det rör sig om. 


Praktiska tips och råd


Nedan har jag samlat ihop en del tips om vad som är extra viktigt att tänka på innan du börjar spara. Bland annat är det bra att ha koll på vem som äger kontot och därmed disponerar över pengarna, men också vem som kan fatta beslut om när pengarna ska bli tillgängliga.


Spara i eget namn

Om du väljer att spara pengar i ditt eget namn räknas pengarna som dina. Det betyder att du själv bestämmer när pengarna ska bli tillgängliga för ditt/dina barn.

Spara i barnets namn

Om du väljer att spara i barnets namn behöver du öppna ett särskilt konto som ska stå i barnets namn och som oftast kräver underskrift från båda vårdnadshavarna. Denna sparform innebär att barnet kan få tillgång till pengarna i samband med 18-årsdagen. 

Upprätta ett testamente

Det kan vara smart att komplettera sparandet med ett testamente, i vilket du försäkrar dig om att pengarna du lämnar kvar faktiskt går till den arvinge du verkligen vill att de ska gå till (make/maka, barn, barnbarn, organisation etc.).  

Sparande till barn är en gåva

Bokstavligt och metaforiskt är sparande till barn en gåva, eftersom pengarna som sätts in på ett sparkonto som står i barnets namn räknas som en gåva. Därmed ägs de av kontoinnehavaren som också kan disponera pengarna i samband med 18-årsdagen. 

Deklaration och skatt

Måste barnet verkligen betala skatt på sina innestående sparpengar? 

Svaret ja i det fall barnet står som kontoinnehavare. Banken beräknar skattesatsen på de ränteintäkter som kommer av sparandet, och skickar sedan in dessa uppgifter till Skatteverket på årsbasis. I detta fall blir kontoinnehavaren skyldig att betala skatt.  

Skulle det finnas mer än 50 000 kronor på kontot kan det även bli aktuellt att deklarera, så det är värt att kolla upp vad som gäller i det enskilda fallet. 


Text: Petra Roman, PR Text&Bild