Svenskans stavningsregler

24.05.2020

Stavningsregler är inte alltid så lätta att förstå sig på. I svenskan finns det språkregler som utgör själva grunden för språkets uppbyggnad. 

Svenska språkets historia  

Det svenska språket är uppbyggt av influenser från bland annat latin, franska, tyska och italienska snarare än av en enskild person. 

Men var kommer alla bokstäver ifrån och varför vi använder just de bokstäver vi gör? För att ta reda på detta krävs det en kort historisk tillbakablick, så häng med! 


Språkljud

Från början bestod vårt språk av ett tjugotal bokstäver. Samtliga bokstäver härstammade från latinet och betecknande var sitt specifika språkljud. Några av dem betecknade två ljud, som exempelvis X, vars språkljud låter både som K och S.

Bokstäverna K, Z och Y härstammar från grekiskan och infördes i alfabetet av olika anledningar.

  • K skulle tillföra ett tredje ljud för bokstaven X

  • Z var ett "roligt utformat tecken" som egentligen inte gjorde någon nytta rent ljudmässigt (S fyller samma funktion), men som infördes för att det såg kul ut

  • Y infördes för att ersätta bokstaven U rent ljudmässigt i olika sammanhang 

Läsförståelse och avkodning

De senaste 10-15 åren har det satsats ungefär lika mycket på läsförståelse som på avkodning i den svenska skolan. Det är en satsning som har lett till mycket positiva resultat.
Det som oftast tar mest tid, och som kan upplevas som svårt, är att förstå textens innebörd snarare än själva avkodningen. Det betyder att metoden, som går ut på att sätta samman olika bokstavsljud för att bilda ord,  många gånger är svårare än själva läsförståelsen.

Petra Roman, f.d. svensklärare, numera frilansskribent