Svenskans stavningsregler

24.05.2020

Stavningsregler är inte alltid så lätta att förstå sig på. I svenskan finns det språkregler som utgör själva grunden för språkets uppbyggnad. 

Svenska språkets historia  

Det svenska språket är uppbyggt av influenser från bland annat latin, franska, tyska och italienska snarare än av en enskild person. 

Men var kommer alla bokstäver ifrån och varför vi använder just de bokstäver vi gör? För att ta reda på detta krävs det en kort historisk tillbakablick, så häng med! 

Språkljud

I begynnelsen fanns det ett tjugotal bokstäver som härstammade från latinet. Dessa bokstäver betecknade var sitt språkljud, vissa till och med två, som X, som låter som både K och S.

Bokstäverna K, Z och Y kommer från grekiskan och infördes i alfabetet med olika syften. K skulle ge ett tredje ljud för K, medan Z mer var ett "roligt utformat tecken" som man egentligen inte hade någon nytta av rent ljudmässigt, då S fyller samma funktion. Y ersatte i många fall U, i alla fall ur ett rent ljudmässigt perspektiv.

Läsförståelse och avkodning

Det som ofta tar tid och kan upplevas som svårt när man ska lära sig läsa på svenska att förstå vad texten handlar om. Det är alltså inte själva avkodningen, det vill säga att sätta samman olika bokstavsljud till ord, som är det svåraste.

På senare år har man därför satsat lika mycket på läsförståelse som på avkodning i den svenska skolan, vilket har givit ett positivt resultat.


Petra Roman, f.d. svensklärare, numera frilansskribent