Svenskans och engelskans skrivregler

22.09.2021

Många företag producerar texter både på svenska och engelska. Det ställer vissa kunskapskrav, inte minst när det gäller skrivregler. 

Många har också engelska som vedertaget "företagsspråk", vilket även ställer krav på språkliga kunskaper på kvalificerad nivå.

För det krävs en hel del för att granska och skriva en rapport, verksamhetsberättelse eller arbetsbeskrivning på korrekt sätt.

Undvik fallgroparna 

Saknas språkkunskaperna finns det en del fallgropar som kan vara bra att känna till. Därför ska du få några tips på sådant du bör tänka på innan du formulerar texter på ett språk som inte är ditt modersmål.

Decimaler och siffror

I svenskan används mellanslag för att markera ett tusental, exempelvis 25 000.
Likaså skrivs decimaltal med ett kommatecken: 4,50.

I engelskan används kommatecken för att avskilja ett tusental, exempelvis 25,000. Vid decimaltal används punkt istället för kommatecken: 2.5 eller 4.50.

Särskrivning och bindestreck

I svenskan används i princip aldrig särskrivning, såvida ordet inte innehåller ett visst mått engelska och då skiljs åt med ett bindestreck.

Exempel på ord som särskrivs på engelska men inte på svenska:

Datorspel / Computer game

Kontorsmiljö / Office space

Årsrapport / Annual report

Affärsmöte / Business meeting

När det gäller bindestreck används detta i engelskan i syfte att binda ihop två ord.

Exempel på ord som hålls ihop med hjälp av bindestreck:

She's a well-known speaker.

We have a long-term vision.

You're a respected co-worker.

Och på svenska: 

Ska du flyga business-klass?

Det är en weekend-konferens.

Kommatering

I svenskans skrivregler anses ett kommatecken (,) följt av ett "och" som felaktigt. Exempel: Jag ska köpa äpplen, päron, och bananer.

I engelskan är placeringen av kommatecknet omdiskuterat, inte minst bland skribenter, journalister och andra språkintresserade.

Frågan är vilket av följande som är korrekt att skriva på engelska:

"My favourite ice-cream flavours are chocolate, vanilla, and, strawberry.
 
"My favourite ice-cream flavours are chocolate, vanilla and strawberry."

Har du texter som är i behov av granskning, redigering eller översättning?

Hör av dig

© PR Text&Bild 2021