Skrivregler i svenska och engelska

12.12.2021

Att svenskans språkregler skiljer sig från engelskans är du säkert redan medveten om, men vet du när, var och hur de skiljer sig?

Många svenska företag har engelska som allmänt vedertaget företagsspråk. Det innebär att textproduktionen ska ske på såväl svenska som engelska. Men räcker det med att vara bra på engelska för att skriva på, eller översätta till, engelska?

Undvik vanliga misstag

Det korta svaret är nej. Det något längre svaret är att det krävs gedigna språkkunskaper för att formulera sig korrekt på ett främmande språk. Med specifika kunskaper undviker man tvivelaktiga formuleringar som avslöjar att målspråket inte är skribentens modersmål.

Särskrivning

Särskrivning är en av de grammatiska regler i svenskan som orsakar mest irritation. Något som inte gäller i engelskan där det snarare är regel än undantag:

- computer game / datorspel

- office space / kontorsmiljö

- annual report / årsrapport

- business meeting / affärsmöte

Bindestreck

Bindestreck används i syfte att binda ihop två ord. Det gäller främst i engelskan, men gäller även svenska ord som innehåller ett visst mått engelska:

- She is a well-known speaker.

- We have a long-term vision.

- He is a well respected co-worker.

***

Ska du flyga ekonomi eller business-klass?

Jag ska på en weekend-konferens nästa vecka.

Kommatering

I engelskan är kommatecknets placering omdiskuterat, inte minst bland skribenter och journalister. Därmed kan båda meningarna nedan anses som korrekta:

"My favourite ice-cream flavours are chocolate, vanilla, and, strawberry."

"My favourite ice-cream flavours are chocolate, vanilla and strawberry."

Siffror och decimaler

Tusental markeras med ett mellanslag i svenskan, medan det i engelskan markeras med ett kommatecken enligt följande: 
- 25 000 kontra 25,000
- 10 000 kontra 10,000

Decimaltal skrivs med ett kommatecken i svenskan, medan det i engelskan skrivs med en punkt enligt följande:

- 4,5 kontra 4.5

- 2, 5 kontra 2.5