Skriv ditt eget slut

När livet drabbar oss är det lätt att känna självömkan, att tänka att livet är orättvist och och varför just jag? Det är lätt att stänga in sig, att grotta ner sig i de egna problemen och de orättvisor man obönhörligt drabbats av. 

Det alltmer individualiserade samhället kan kännas tufft och oåtkomligt. Det finns människor som av naturen är negativt inställda till det mesta, och så finns det människor som nästan alltid är glada och positiva. Och så finns det några däremellan. 


Vem är du? 

Hur förhåller du dig till saker som sker och hur väljer du att se på livet? Har vi ett val?

Det beror förstås på du man väljer att se på saker och ting. Som författaren Kajsa Ingemarsson, vars bok Den magiska gnistan: vägen till ett kreativt liv handlar om människors vardagliga val, som i sin tur leder till andra val som leder till att livet ser ut som det gör. 

Ingemarsson använder sig av ordet kreativitet i en vidare mening än att måla tavlor, skriva musik och skriva böcker; hon menar att kreativitet är vår gränslösa förmåga att forma vår egen verklighet. Det är ett av hennes budskap, som jag tolkar det. Det andra budskapet kan tolkas som att vi alltid skapar i ett sammanhang, att delaktighet är en förutsättning för mänskligt liv och att vi kan inte isolera oss från vår omvärld även om vi skulle vilja det.


Personligheten påverkar?

Under min uppväxt fick jag ofta höra att jag var dramatisk. Det skulle kunna ses som något positivt, men det ansågs mer som ett negativt personlighetsdrag. I vuxen ålder mötte jag en präst tillika samtalsterapeut. Hon var den första som sa till mig att det var okej att vara dramatisk, att jag behöver all dramatik för att komma till rätta med mina känslor och tankar. 

När jag tänker på hennes ord och när jag tänker på Ingemarssons ord, inser jag att jag är en kreativ människa som liksom många av er andra besitter en gränslös förmåga att forma min egen verklighet. Jag gör mängder av val som leder mig framåt, och jag inser att jag skapar som bäst ihop med olika typer av människor omkring mig.