Säg det med blommor

Det har funnits ett rikt växtliv på jorden ända sedan krita-perioden. Ormbunkar, barrträd och kottepalmer var dominerande på den tiden, men under senare delen av perioden började nya blomväxter och arter att utvecklas i allt snabbare takt. 


Det här inlägget innehåller kommersiella länkar


Blomsterhistoria

Tiderna förändras och tekniken går framåt, med dem nya lösningar och nya möjligheter. Den perfekta gräsmattan är kanske ett minne blott, åtminstone om man ska gå efter den nya trenden som främst handlar om naturligt, vilt och egenodlat.

Trädgården ska vara en plats för lek och socialt umgänge, men inte bara för barn och vuxna, utan också för insekter, djur och växter. "Back to nature" med odlingslådor, grönsaksland och egen pesto är det som gäller. Inte konstigt att mat- och livsstilsprogram som Mandelmanns gård, Historieätarna och Timjan, tupp & tårta är populärare än någonsin.

  

Botanik - läran om växter

Man tror att det finns runt 300 000 olika (kända) växtarter runt om i världen. De minsta är bara ett par millimeter höga, medan de högsta kan vara upp emot 100 meter! Gröna växter är en egen grupp, och delas i sin tur in i undergrupperna barrväxter, mossor, blomväxter, ormbunksväxter, kransalger, grönalger, lavar, svampar samt brun- och rödalger.


Fanerogambotanik - läran om fröväxter

Inom den så kallade kryptogambotaniken arbetar man med organismer och växter som saknar fröer. Kryptogamer används som ett samlingsbegrepp för mossor, lavar, alger, svampar och ormbunksväxter. På bland annat Naturhistoriska Riksmuseet förvaltar man samlingar av kryptogamer, och där bedrivs också forskning inom området botanik.


Foto: Petra Roman, PR Text&Bild


Lär dig prata med blommor

Du visste säkert redan att olika sorters blommor har olika betydelse, men visste du att betydelsen också till stor del beror på antal, färg och sammanhang?


10 vanliga ge-bort-blommor

Röd amaryllis = Jag högaktar dig

Narcisser = Jag älskar, dock inte dig

Gula rosor = Jag har gott om pengar

Röda rosor = Jag älskar dig

Gula tulpaner = Din kärlek är hopplös

Röda tulpaner = Detta är en kärleksförklaring

Tussilago = Du är min första kärlek

Prästkragar = Lyckan finner jag i dina ögon

Smultronblommor = Du kan lita på mig

Rosenknopp = Jag har älskat dig länge i smyg

Antalet blommor är avgörande

1 = Du betyder allt för mig

2 = Jag vill resa bort med dig

3 = När kan vi ses igen?

4 = Jag ser upp till dig

5 = Jag gör vad som helst för dig

6 = Jag litar inte på dig

7 = Jag älskar dig

8 = Jag ska vara dig trogen

9 = Jag vill vara ensam med dig

10 = Vill du gifta dig med mig?