Så skriver du en bra artikel 

05.10.2022

Att skriva en artikel kan tyckas enkelt, men det finns faktiskt en hel del fallgropar. Lär dig vad en artikel bör innehålla och hur den bör utformas för att undvika dessa fallgropar.

Huvudrubriken

En H1:a, det vill säga en huvudrubrik, bör vara kort, koncis och slagkraftig i syfte att locka till vidare läsning.

Då gränsen mellan rolig och plump är hårfin bör du ta det säkra före det osäkra och lära känna läsarna lite grann. Efter det går det bra att plocka fram eventuella ess ur rockärmen.

Mellanrubriker

Mellanrubriker kan, till skillnad från en huvudrubrik, förekomma flera gånger i en artikel, i synnerhet om det är en längre sådan.

 En så kallad H2:a används för att göra texten luftig och mer lättläst. I en längre artikel kan du även använda ett citat eller en bild för att göra brödtexten ännu mer lättillgänglig.

En mellanrubrik har också en annan viktig funktion, då de hjälper läsaren förstå vad texten handlar om. Därför bör även en mellanrubrik vara både slagkraftig och informativ.

Ingressen

Den första textdelen som läsaren möter kallas för ingress. En ingress bör vara lagom lång (runt 30-40 tecken) och så pass informativ att den som läser ska bli nyfiken på att läsa hela artikeln, från början till slut.

Ingressen ska sammanfatta de bästa bitarna i artikeln och samtidigt tydliggöra budskapet. Vill du dessutom att ingressen ska sticka ut lite kan du skriva den i ett annat typsnitt än det du har valt för den övriga texten.

Brödtexten

Artikelns löpande text, alltså texten som kommer direkt efter ingressen, kallas för brödtext. Den bör innehålla relevant information, vilket inte är minst viktigt när det gäller fakta, källhänvisningar och språkriktighet.  

Då brödtexten tar vid direkt efter ingressen bör du låta bli att använda mellanrubrik före det första stycket i brödtexten. Istället låter du brödtexten "tala" för sig själv fram till och med 2:a eller 3 stycket, då du bryter av med en intresseväckande mellanrubrik.