Så skriver du en bra artikel

02.12.2019

Har du någon gång skrivit en artikel vet du det finns en given struktur du bör följa. Har du en gång gjort det använder du samma struktur även för kommande artiklar. 

Huvudrubriken

En bra rubrik fångar läsaren, vilket är precis det du vill åstadkomma. Rubriken ska helst vara slagkraftig och får gärna vara lite finurlig, men håll den så kort och koncis som möjligt.

Ingressen

Första delen av en artikel kallas för ingress. Ingressen är det första man läser, vilket betyder att den bör skapa nyfikenhet och locka till fortsatt läsning.

Då ingressen är en sammanfattning av brödtexten ska den tydliggöra artikelns innehåll. Omkring 30-40 tecken är en lagom längd, och det kan vara bra att använda ett typsnitt som skiljer sig från övrig text.

Brödtexten

Artikelns löpande text, det vill säga den som följer efter ingressen, kallas för brödtext. Brödtexten ska vara välskriven och innehålla relevant information. Det är viktigt att kontrollera fakta, källor och stavning noga.

Mellanrubriker

Skriver du en längre artikel är det bra att lätta upp brödtexten med mellanrubriker. Det hjälper läsaren att bryta ner texten i kortare avsnitt, vilket i sin tur gör den luftigare och därmed mer lättläst. Mellanrubriker ska helst locka till fortsatt läsning, så försök formulera dem så slagkraftigt som möjligt. 


Petra Roman, frilansskribent på PR Text&Bild

Läs några av mina artiklar