Så blir du auktoriserad översättare

30.03.2023

En bestyrkt översättning kräver auktoriserad översättning. Vägen till en auktorisation går via Kammarkollegiet, som i sin tur kräver godkänt resultat på det test som du som söker auktorisation är ålagd att genomföra. Ett test som är både omfattande och krävande.

Så blir du auktoriserad översättare

Dokument som betyg, intyg och juridiska handlingar kräver auktoriserad översättning, vilket betydet att de måste översättas av en auktoriserad översättare för att klassas som godkända i laglig mening. För att bli akutoriserad översättare krävs det att du klarar det skriftliga test som genomförs i Kammarkollegiets regi, dvs. den myndighet som ansvarar för att utforma och genomföra ovan nämnda test samt utfärda auktorisationer.

Texter som kräver auktoriserad översättning

Texter som kräver auktoriserad översättning omfattar ekonomiska och juridiska dokument av olika slag. Det kan vara allt från registerutdrag och juridiska handlingar till intyg, betyg och årsredovisningar.

Texter som inte kräver auktoriserad översättning

Så kallat allmängiltiga texter, som exempelvis texter på en webbplats, i en blogg, en platsannons eller ett nyhetsbrev, omfattas inte av några krav på auktoriserad översättning. Det gäller även medicinska texter, som, i motsats till vad många tror, inte heller omfattas av detta krav. Här ligger fokus på de språkliga kunskaperna snarare än de medicinska.

© Petra Roman, PR Text&Bild 2023