Prissätt på rätt sätt

22.10.2022

Effektivisering och rationalisering går ofta hand i hand med ny prissättning. Frågan är hur man prissätter på rätt sätt och vilken typ av prissättning som är bäst att andända.

Timpris, löpande räkning, fast pris, pris per ord... Det finns många olika sätt att ta betalt på för sina tjänster, men hur vet man vilken som passar bäst och i vilka sammanhang ska man välja vad?

Analysera marknaden

Det viktiga är att hitta en prissättningsmodell som är enkel att förstå och som gynnar både dig och dina kunder. Du behöver också kalkykera med oförutsedda händelser, såsom nyanställingar, uppsägningar, likviditetsproblem och liknande.

Samla information och skapa en bild av såväl marknad som målgrupp med hjälp av marknadsundersökningar. Hur kostsamt och omfattande det blir beror främst på din relation till dina kunder, men också på hur mycket tid du är villg att/har möjlighet att avvara.

För att göra det lättare att analysera olika målgrupper kan du med fördel dela in dem i olika grupper (segment), där köpbeteende skulle kunna utgöra ett segment som i sin tur delar in kunderna i olika prisgrupper.

Så här skulle en sådan indelning kunna se ut:

  • Kunder som söker låga priser

  • Kunder som söker status och exklusivitet

  • Kunder som söker bekvämlighet och enkelhet 
  • Kunder som är villiga att betala bara det blir gjort 


Prissätt på rätt sätt

Oavsett om du tar betalt per timme eller har ett fast pris behöver du ha koll på din tid. Många som jobbar ute hos kund uppskattar sin tid i efterhand och det är lätt att förlora pengar. Med Visma Tid Smart kan du registrera din tid på plats och se till att alla timmar blir betalda.

När du har satt ditt pris är det viktigt att du hela tiden håller koll så att du ligger rätt i pris på varje produkt som du säljer. Du måste veta hur mycket varje produkt bidrar till både dina verksamhetsmål och affärsmål.


För- och nackdelar med fast pris

Några av fördelarna med fast prissättning är att du lättare kan ha koll på dina utgifter och intäkter. Löpande uppdrag innebär fasta månadskostnader och gör det lättare att effektivisera och rationalisera arbetet. 

En nackdel med fast pris är att betalningsflödet kan bli ojämnt beroende på hur ofta du fakturerar och hur lång betalkredit du lämnar.  


Olika prissättningsmetoder

Hedonisk prissättning: priset sätts utifrån kundens upplevelse av en produkt.

Dynamisk prissättning: priset justeras i realtid och baseras på förväntad efterfrågan.

Värdebaserad prissättning: priset sätts utifrån tjänstens värde och graden av uppskattning, det vill säga kundernas villighet att betala.

Kundanpassat pris: ett pris som anpassas efter olika målgrupper och som varierar beroende på tillgänglighet och efterfrågan.

Behovsanpassat pris: ett pris som sätts utifrån kundens behov och krav på leveranstid.