Outsourcing

Finns det någon nytta med outsourcing? Vinner du något på att ta hjälp med textproduktion och branding marketing?

Självklart gör du det! 


Spara tid och kraft


När det gäller textproduktionen på ett företag är det ofta en tids- och kunskapskrävande post. Det är inte alltid som den tiden finns, inte heller den ingående kunskap om texthantering som exempelvis en Content writer har.

Därför har du allt att vinna på att outsourca den delen av arbetet. Du sparar både tid och kraft och gör samtidigt en smart, långsiktig investering. Att ta hjälp av en Content writer kan generera nya besökare till hemsidan, bloggen och till sociala mediekanaler, vilket i sin tur kan ge fler kunder och därmed mer business.


Extra klirr i kassan


Då textkvalitet, relevans och en tydlig röd tråd spelar stor roll för reliabilitet hos ett företag/varumärke är det inte bara en god idé att outsourca textproduktionen - det är också kreativt och modigt och ger med all sannolikhet mer klirr i kassen. Vem gillar inte det?

Den objektivitet och kvalitet som jag kan erbjuda i egenskap av Content writer är med all sannolikhet omöjlig att hitta in-house. Jag kan skapa en tydlig röd tråd genom företagets text- och bildproduktion med stilistisk säkerhet och öga för detaljer. Det i sin tur stärker såväl företagets som varumärkets trovärdighet och status.


Hör av dig för offert: petra@prtextochbild.se