Outsourcing 

11.12.2019

Text- och bildproduktion är både tids- och kunskapskrävande. Om vare sig tiden eller kunskapen finns inhouse kan det vara läge att outsourca. 

Det här vinner du 

Som Content Writer skapar jag relevant, korrekt formulerat och unikt textinnehåll. Jag kan ta fram en tydlig röd tråd som genomsyrar företagets hela text- och bildproduktion för att stärka företagets, varumärkets och produktens trovärdighet och status.
Som utomstående skribent kan jag också bidra med en objektivitet som är svår att uppbåda in-house. Lägg därtill ett tränat öga för detaljer så är du hemma. 

Relevans lönar sig

Optimerade, välformulerade och relevanta texter premieras av sökmotorer som Google, Bing, Firefox, Yahoo etc. Du kan alltså vara säker på att öka trafiken till din hemsidan, vilket i slutändan oftast innebär fler betalande kunder. 

Saknas tiden för att skriva? 

Vill du bli mer synlig på nätet? 

Vill du sälja fler tjänster el. produkter? 

Behöver du launcha en kampanj?