Outsourcing - vem vinner på det?

11.12.2019

När det gäller textproduktion är det både tids- och kunskapskrävande. Det är inte alltid vare sig den tiden eller kunskapen finns inhouse eller att hyra in. Det är då du bör outsourca den tjänsten.

Du har allt att vinna 

Du har allt att vinna på att outsourca sådant du själv inte är bäst på. Det spara både tid och kraft, samtidigt som du gör en smart investering. En content writer skapar välskrivet och optimerat innehåll som gör att såväl hemsida som blogg och sociala mediekonton syns i sökmotorernas resultat. 

Google gillar bra content

Optimerade, välformulerade och relevanta texter premieras av sökmotorer som Google, Bing, Firefox och Yahoo. Om fler hittar dig ökar trafiken till hemsida, vilket kan generera fler betalande kunder. 

Varumärkesförstärkning 

Med tanke på att textkvalitet, relevans och en tydlig röd tråd spelar stor roll har du allt att vinna på att outsourca tjänsten som content writer. Den objektivitet som en utomstående person kan erbjuda kan vara svår att hitta in-house. 

En Content writer har i uppdrag att skapa tydliga, relevanta och korrekt formulerade texter. Jag kan dessutom skapa en röd tråd genom företagets hela text- och bildproduktion som stärker företagets, varumärkets och produktens trovärdighet och status.


Petra Roman, frilansskribent PR Text&Bild