Native English

20.01.2022

Native betyder infödd vilket betyder att en person som talar "native English" alltså pratar som en infödd person. Men vad innebär det?  

Native language

"The language of the country that someone is born in or native to"

Formellt och informellt språk

Bara för att någon pratar native English eller native Swedish innebär det inte att hen behärska språkets vokabulär och grammatik per automatik. 

Att förstå slanguttryck, kulturella influenser, syntax och referenser är minst lika viktigt som att kunna prata flytande och felfritt. Faktum är att det finns språklärare och andra som talar mer korrekt engelska än både amerikaner och britter. Det finns även skillnader mellan formellt och informellt språk, samt mellan amerikansk och brittisk engelska. Inte minst när det gäller stavning, uttal och slanguttryck. 

Anpassning eller inte? 

I brittisk engelska behåller man oftast stavningen från de ord man lånat från andra språk, medan man i amerikansk engelska snarare anpassar stavningen till hur ordet faktiskt uttalas. Du kan till exempel jämföra ordet "centre" (br. eng) och "center" (am. eng). 

👇

Fler exempel

defence (br. eng) och defense (am. eng)

theatre (br. eng) och theater (am. eng)

flavour (br. eng) och flavor (am. eng)

licence (br. eng) och license (am. eng)

colour (br. eng) och color (am. eng)


PR Text&Bild © Petra Roman, 2021