Native English

01.11.2020

Native (eng. för infödd) innebär att prata som en infödd person, men det är viktigt att förstå att det innebär mer än att behärska språkets vokabulär och grammatik.


Native language

"The language of the country that someone is born in or native to"

(collinsdictionary.com)


Att förstå slanguttryck, kulturella influenser, syntax och referenser är minst lika viktigt som att kunna prata flytande och felfritt. Faktum är att det finns språklärare och andra som talar mer korrekt engelska än både amerikaner och britter. 

Det finns även skillnader mellan formellt och informellt språk, samt mellan amerikansk och brittisk engelska. Inte minst när det gäller stavning, uttal och slanguttryck. 


Brittisk engelska VS amerikansk engelska 

I brittisk engelska behåller man oftast stavningen från de ord man lånat från andra språk, medan man i amerikansk engelska snarare anpassar stavningen till hur ordet faktiskt uttalas. Jämför "centre" (br. eng) och "center" (am. eng). 

Jämför också

defence (br. eng) och defense (am. eng) 

theatre (br. eng) och theater (am. eng)

flavour (br. eng) och flavor (am. eng)

licence (br. eng) och license (am. eng)

colour (br. eng) och color (am. eng) 


PR Text&Bild © Petra Roman, 2021