Native English

01.11.2020

Vad betyder det att översätta till Native English?


Native (eng. för infödd) innebär att prata som en infödd person, men det är viktigt att förstå att det innebär mer än att behärska språkets vokabulär och grammatik.


Att förstå slanguttryck, kulturella influenser, syntax och referenser är minst lika viktigt som att kunna prata flytande och felfritt.


Faktum är att det finns språklärare och andra som talar mer korrekt engelska än både amerikaner och britter. Det är också skillnad mellan formellt och informellt språk, samt mellan amerikansk och brittisk engelska.


2020 Petra Roman, PR Text&Bild