Lyckas i rollen som SEO Manager

27.04.2022

De flesta känner till begreppet SEO numer, men för att arbetet med sökmotoroptimering ska ge resultat krävs det kunniga presoner bakom kulisserna. Här har SEO-managern en viktig uppgift.

Vad krävs för att lyckas som SEO-manager?

Digital marknadsföring är ett välkänt fenomen inom den digitala världen, där verktyg som SEO, SEM och UX används för stärka den digitala närvaron för diverse verksamheter. Oftast är det en webbplats som är i behov av optimering med hjälp av bland annat sökord för att hamna högre upp i sökresultaten.

För att bli framgångsrik som SEO-manager krävs det en "allvetande person" som kan lite om det mesta som har med sökmotoroptimering (SEO), User Experience (UX) och Search Engine Marketing (SEM) att göra.

Som SEO-Manager bör man också ha ett genuint intresse för statistik samt besitta god analytisk förmåga. Att ha koll på senaste digitala trenderna är en annan viktig aspekt, men också att ha en förståelse för att det både är teamets och individens insatser och resultat som skapar helheten.

Så här kan en dag på jobbet se ut

SEO-Managerns främsta uppgift är att, (oftast) tillsammans med ett marknadsteam, hitta framgångsrika och hållbara digitala strategier vad gäller den digitala marknadsföringen av olika verksamheter. 

Digitala strategier behöver fungera både på lång och kort sikt, och de måste självklart vara mätbara. I praktiken betyder det att SEO-managerns mesta arbete börjar när strategierna väl är framtagna, presenterade och fastställda.

Efter det initiala skedet tar arbetet vid med att bygga upp online-communities, planera, organisera och genomföra kampanjer, utföra nyckelordsanalyser, följa upp och analysera sökresultat med mera. Ett arbete som kräver tålamod, nogrannhet och regelbundenhet.

Önskvärda kompetenser och egenskaper

Kan vem som helst med ett brinnande intresse för sökmotoroptimering passa i rollen som SEO-manager? Nej, tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Ett brinnande intresse räcker visserligen långt, men här krävs det fördjupade och omfattande kunskaper om sökmotoroptimering både i stort och i detalj.

En förståelse för vilka strategier som fungerar bäst samt ett intresse för nya digitala trender och användarbeteenden är både önskvärda och användbara egenskaper. Att kunna tänka analytisk, arbeta resultat- och lösningsorienterad, vara en naturlig ledare samt bibehålla ett kritiskt granskande perspektiv är andra exempel på egenskaper en SEO Manager gärna får vara utrustad med.