Grunderna i en artikel 

16.09.2020

Har du någon gång skrivit en artikel så vet du att det finns en given struktur att följa. Har du väl lärt dig grunderna en artikel kan du använda dig av samma mall om och om igen. Fiffigt, eller hur!

Huvudrubriken

Det kan bara finnas en huvudrubrik.

En bra huvudrubrik, eller H1 som den kallas i professionella skrivsammanhang, fångar läsaren i det närmaste omedelbart, vilket är exakt den effekt du vill att den ska ge. En huvudrubrik behöver alltså både vara slagkraftig och lite finurlig, i vissa lägen till och med på gränsen till för skämtsam. 

Kom bara ihåg att det är en ganska tunn linje mellan rolig och plump, då detta är något du bör vänta med tills du har blivit lite varm i kläderna. Du bör också lära känna dina läsare lite innan du tar i allt för mycket. Det bästa är att hålla huvudrubriken kort, koncis och "lagom catchy".  

Mellanrubriken/erna

Det kan finnas en eller flera mellanrubriker.

En mellanrubrik, även kallad underrubrik och i ett professionellt sammanhang H2 (eller en H2:a), har till uppgift att lätta upp brödtexten så att den mer lättillgänglig (lättläst) för läsaren. Särskilt om det är en längre artikel eller ett långt stycke sammanhängande text. 

Mellanrubrikerna hjälper läsaren att bryta ner texten i kortare avsnitt, vilket i sin tur gör att den blir både luftigare och mer lättläst. Dessutom har de en mycket viktig funktion: De ska vara så pass tydliga att läsaren förstår vad nästa stycke kommer att handla om (i stora drag) och så pass slagkraftiga att de lockar till fortsatt läsning. 

Ingressen

Det kan bara finnas en ingress och den utgör alltid den första biten text som möter läsaren..

Eftersom ingressen är det första läsaren ser behöver den vara lagom lång, intresseväckande och lagom informativ för att läsaren ska bli nyfiken att fortsätta. Helst hela vägen till slutet! 

Ingressen har som uppgift är att sammanfatta godbitarna ur brödtexten, men också att tydliggöra artikelns budskap och innehåll (i stora drag). Omkring 30-40 tecken är en lagom längd, och vill du få ingressen att sticka ut lite extra kan du med använda ett avvikande typsnitt. Det vill säga ett annat typsnitt än det du använder till brödtexten och rubrikerna.

Brödtexten

Artikelns löpande text kallas för brödtext. 

Artikelns löpande text, det vill säga den text som följer direkt efter ingressen, kallas för brödtext. Brödtexten ska självklart vara välskriven och innehålla relevant information, vilket inte är minst viktigt när det gäller fakta, källhänvisningar och språkriktighet.  

Eftersom brödtexten tar vid direkt efter ingressen är det inte brukligt att sätta någon  mellanrubrik, eller underrubrik, innan det det första stycket brödtext. Istället låter man brödtexten "tala" en stund för att inför andra, alternativt tredje stycket (beroende på hur långa de är) bryta av med en intresseväckande mellanrubrik. 

Petra Roman, frilansskribent

Här kan du läsa utvalda artiklar