Korrekturläsning | Textgranskning

19.10.2021

Är det någon skillnad mellan korrekturläsning och 
textgranskning? Det beror på vem du frågar. Läs om det 
mest grundläggande för respektive tjänst och fundera 
på vilken av tjänsterna som passar din verksamhet bäst.

En korrekturläsare (eller granskare) tittar på varje ny text med objektiva och vana ögon. Målet är att se till så att budskapet framgår tydligt, samt kvaliteten och den språkmässiga stil håller samma kvalitet rakt igenom. Ett jobb som ingen dator i världen kan utföra med samma exakta precision och nogrannhet.

Korrekturläsning 

Kontroll av textens språkriktighet

 - stavning, syftningsfel, interpunktion, struktur mm. 

Textgranskning 

Kontroll av textens språkriktighet samt innehåll: 

- enligt ovan plus disposition, textbindning, syfte, anpassning, budskap mm.

Den största skillnaden är att en textgranskning är en mer omfattande kontroll av textens stilistiska aspekter.

Objektivitet + Relevans = Varumärkesförstärkning

I princip alla typer av texter bör granskas, oavsett kanal och målgrupp. Det är min fasta övertygelse att det är enda sättet att uppnå kontinuitet i såväl språket som i tonaliteten.

Som ett resultat stärks varumärket till följd av att förtroendet för din produkt eller tjänst ökar. Allt tack vare välformulerat content. 

Välskrivna texter signalerar tillförlitlighet

Språkfel kan skada läsarens förtroende. Det gäller både varumärket och företaget eller personen bakom. Slarvigt formulerade och irrelevanta texter värderas helt enkelt inte lika högt som välskrivna, relevanta och målgruppsanpassade texter. 


Datorn är programmerad att upptäcka stavfel och vissa felskrivningar. Däremot kan den aldrig upptäcka syftningsfel, särskrivningar eller kontextuella misstag. Det vill säga vanliga misstag i många texter, och misstag endast ett tränat öga kan upptäcka.


Valet av tjänst

Valet av tjänst bör främst avgöras av textens omfattning och karaktär. Är du det minsta osäker på textens övergripande struktur och innehåll bör du ta hjälp av en textgranskare, då språkfel, eller som läsaren uppfattar det; slarvfel eller okunskap, ger signaler om att avsändaren inte riktigt behärskar språket.

Genom att outsourca företagets textproduktion skapar du förutsättningar för verksamheten att förknippas med någonting positivt. 

© 2021 Petra Roman, PR Text&Bild