Korrekturläsning och textgranskning - skillnader och likheter 

29.09.2022

Frågar du mig finns det ganska många skillnader mellan korrekturläsning och textgranskning - två tjänster som erbjuds genom PR Text&Bild och som ser lite olika ut i sin utformning.

Objektivitet och precision

En korrekturläsare/textgranskare tittar på varje ny text med objektiva och vana ögon. Målet är att se till så att budskapet framgår tydligt, samt kvaliteten och den språkmässiga stil håller samma kvalitet rakt igenom. 

Frågar du mig är det ett jobb som ingen dator i världen kan utföra, åtminstone inte med samma exakta precision och nogrannhet.

Korrekturläsning

- Kontroll av textens språkriktighet:

 - stavning, syftningsfel, interpunktion och struktur 

Textgranskning

- Kontroll av textens språkriktighet samt innehåll: 

Enligt ovan plus 

- disposition, textbindning, syfte, anpassning och budskap

👇

Den största skillnaden är att en textgranskning är en mer omfattande kontroll av textens stilistiska aspekter. 

Observera att riktlinjerna ovan utgår från respekive tjänst så som de erbjuds via PR Text&Bild. Det innebär att riktlinjerna kan se annorlunda ut hos andra företag som erbjuder liknande tjänster.

Kontinuitet och relevans

I princip alla typer av texter bör granskas, oavsett kanal och målgrupp. Det är min fasta övertygelse att det är enda sättet att uppnå kontinuitet i såväl språket som i tonaliteten.

Som ett resultat stärks varumärket till följd av att förtroendet för din produkt eller tjänst ökar. Allt tack vare välformulerat content. 

👇

Valet av tjänst bör främst avgöras av textens omfattning och karaktär. 

Tillförlitligheten står på spel

Språkfel kan lätt uppfattas som slarvfel eller okunskap, som i sin tur kan ge signaler om att avsändaren inte riktigt behärskar språket. Är du det minsta osäker på textens struktur bör du ta hjälp av en professionell textgranskare. 
 

© 2022 Petra Roman, PR Text&Bild