Korrekturläsning eller textgranskning

08.03.2021

Är det någon skillnad? 

Ja, det är det. Den största skillnaden är att det senare är en mer omfattande kontroll av textens stilistiska aspekter. Men vad betyder det?

En språkgranskare/korrekturläsare tittar på texten med objektiva och vana ögon. Hen ser till att budskapet tydligt går fram samt texten håller lika hög kvalitet och språkmässiga stil rakt igenom - något som ingen dator i världen kan fixa!

Korrekturläsning 

Kontroll av textens språkriktighet

 - stavning, syftningsfel, interpunktion, struktur mm. 

Textgranskning 

Kontroll av textens språkriktighet samt innehåll: 

- enligt ovan plus disposition, textbindning, syfte, anpassning, budskap mm.

Objektivitet + Relevans = Varumärkesförstärkning

I princip alla typer av texter bör granskas, oavsett kanal och målgrupp. Om du frågar mig.

På så vis uppnås kontinuitet i språket och tonaliteten och varumärket förstärks då förtroendet för produkten/tjänsten/verksamheten ökar med välformulerat content. 

Välskrivna texter signalerar tillförlitlighet

Språkfel kan skada läsarens förtroende, både för varumärket och för företaget/personen bakom. Slarvigt formulerade och irrelevanta texter värderas helt enkelt inte lika högt som välskrivna, relevanta och målgruppsanpassade texter. 


Datorn är programmerad för att upptäcka stavfel och vissa felskrivningar. Däremot kan en dator aldrig upptäcka syftningsfel, särskrivningar eller kontextuella misstag; vanligt förekommande misstag i många texter. 

Dem kan endast ett tränat öga kan upptäcka!


Valet av tjänst

Valet av tjänst bör främst avgöras av textens omfattning och karaktär. Är du det minsta osäker på textens övergripande struktur och innehåll bör du ta hjälp av en textgranskare eftersom språkfel, eller som läsaren uppfattar det; en slarvigt skriven text, ger signaler om att avsändaren inte riktigt bryr sig. 

Genom att outsourca hela företagets textproduktion skapar du förutsättningar för din produkt/tjänst att förknippas med något positivt. 

© 2021 Petra Roman, PR Text&Bild