Kan du din grammatik?

Är adverb, räkneord, subjunktioner och pronomen bekanta begrepp för dig? Om inte behöver du oroa dig, för de är bekanta för mig. Häng med!


Vi börjar med de tre vanligaste ordklasserna


Substantiv

Exempel: eld, sol, ondska, guld, väska, dator, familj

Betydelse: varelser, ting, företeelser, ämnen

Funktion: namnger saker, personer, platser och ting


Adjektiv

Exempel: röd, viktig, rund, snäll, söt, sjuk

Betydelse: egenskap, tillstånd

Funktion: beskriver substantivet (personer, platser, saker etc.)


Verb 

Exempel: gå, se, kan, stå, hända, gråta, träna

Betydelse: handling, aktivitet, tillstånd

 Funktion: beskriver det som sker/något någon gör


Nu tar vi några till


Adverb

Exempel: inne, nu, aldrig, fort, ute, sedan, glatt, ledsamt

Betydelse: rum, tid, sätt

Funktion: beskriver verbet/hör till verbet (ad betyder till)


Räkneord

Exempel: en, ett, första, andra, femte

Betydelse: antal

Funktion: anger antal/mängd/ordningsföljd


Pronomen

Exempel: jag, min, sig, som, denna, någon

Betydelse: vem/vilka/syftning

Funktion: beskriver vem/vilka sammanhanget berör/syftar på, ersätter namn

(Olika former av pronomen: personliga, reflexiva, reciproka, possessiva, demonstrativa, determinativa, interrogativa, relativa och indefinita).


Prepositioner

Exempel: på, till, i, vid

Betydelse: anger tid/rum/plats/läge

Funktion: beskriver relationen mellan olika ting


Och så avslutar vi med lite överkurs


Subjunktioner

Exempel: eftersom, när, huruvida

Betydelse: sammanbindande

Funktion: binder ihop huvudsats med bisats


Konjunktioner

Exempel: men, och, eller, fast, samt 

Betydelse: sammanbindande/beskrivande 

Funktion: binder ihop huvudsats med huvudsats


Interjektioner

Exempel: aj, usch, nej, hej, skål

Betydelse: uttryckande/kommunicerande

Funktion: uttrycker starka känslor/beskriver ljud