Hur utformar du dina nyhetsbrev?

11.05.2021

Det finns statistik som visar att endast 1 av 5 nyhetsbrev som skickas via e-post öppnas. 

Bland de kategorier som läses mest frekvent finns det en kategori som sticker ut lite extra, vilket är "Hobby".

Vilka ska få nyhetsbrevet?

Det är viktigt är att göra en ordentlig målgruppsanalys och att vara klar över målet med nyhetsbrevet.

Oftast är det medlemmar i en klubb, förening eller organisation som är mottagare, men det kan även vara kollegor inom samma bransch eller kunder som är intresserade av det som säljs eller erbjuds.

Distribution och målgrupp

Nyhetsbrevet kan skickas via e-post, vilket är det är vanligaste, alternativt inkluderas i en medlemstidning, på en hemsida eller i ett liknande flöde.

Så länge brevet innehåller relevant och gärna användbar information kan det tjäna som ett snabbt och effektivt sätt att dela med sig av senaste nytt. Det kan kan handla om ett specifikt ämne, en särskild händelse, ett evenemang eller liknande.

Syfte och utformning

Utformningen är viktig och det finns ett antal företag som erbjuder färdiga mallar. Exempel på sådana är Rule, Canva, Paloma och Microsoft.

 Nyhetsbrevet bör innehålla såväl en länk för avregistrering som tydliga kontaktuppgifter till avsändaren. Även erbjudanden och rabattkoder brukar uppskattas. 

Lättillgänglighet är A och O

Mallen du väljer att använda bör vara lätt att följa. Nyhetsbrevet ska också kunna skickas och följas upp på ett snabbt och smidigt sätt. 

Helst ska det gå att segmentera och kategorisera så att du enkelt kan målgruppsanpassa breven.

Är det fler än en person som ska skriva är det smidigt att ha ett gemensamt redaktörskonto. tt också upp ramar för hur texten bör utformas och hitta ett tilltal som skribenterna kan förhålla sig till.

Innehållet

Syftar brevet till att informera om en särskild händelse är innehållet glasklart. Är syftet snarare att marknadsföra en tjänst eller produkt bör det begränsas till max 1 - 2 tjänster, alternativt ett fåtal produkter. Det viktigaste är att mottagaren vinner något på att prenumerera. 

Följ upp

Seriösa avsändare ägnar tid åt sina nyhetsbrev, både för att utforma dem på ett intressant och korrekt sätt men också för att följa upp resultatet.

Jag rekommenderar att du

- för statistik över antalet nyhetsbrev som aldrig öppnas

- kontrollerar om det finns perioder då prenumerationer ofta sägs upp 

- noterar vilket/vilka ämnen som väcker mest intresse

- aktiverar mottagaren genom att skicka en länk för godkännande

- inkluderar en länk för avregistrering i varje nyhetsbrev 


© Petra Roman, frilansskribent

För kontakt: petra@prtextochbild.se