Hur utformar du dina nyhetsbrev?

05.01.2022

Det finns statistik som visar att endast 1 av 5 nyhetsbrev som skickas via e-post öppnas. Har du koll på om dina tillhör dem?


Vilka ska få nyhetsbrevet?

Det är viktigt är att göra en ordentlig målgruppsanalys och att vara klar över målet med nyhetsbrevet. 

Ofta är det medlemmar i en klubb, förening eller organisation som är mottagare, men det kan även vara kollegor eller kunder som delar intresset för det som säljs eller erbjuds.

Innehåll, form och uppföljning

Syftar brevet till att informera om en särskild händelse är innehållet glasklart. Är syftet snarare att marknadsföra en tjänst eller produkt bör det begränsas till max 1 - 2 tjänster, alternativt ett fåtal produkter. Det viktigaste är att mottagaren vinner något på att prenumerera. 

Det är också viktigt att den mall du väljer att använda är lätt att följa. Nyhetsbrevet ska kunna skickas och följas upp på ett snabbt och smidigt sätt. Helst ska det gå att segmentera och kategorisera, så att du enkelt kan målgruppsanpassa breven.

Det räcker dock inte att lösa de två första bitarna, det krävs också att du ägnar tid åt att följa upp resultatet.

Distribution och målgrupp

Nyhetsbrevet kan skickas via e-post, vilket är det är vanligaste, alternativt inkluderas i en medlemstidning, på en hemsida eller i ett liknande flöde.

Så länge brevet innehåller relevant och gärna användbar information kan det tjäna som ett snabbt och effektivt sätt att dela med sig av senaste nytt. Det kan kan handla om ett specifikt ämne, en särskild händelse, ett evenemang eller liknande.

Syfte och utformning

Utformningen är viktig och det finns ett antal företag som erbjuder färdiga mallar. Exempel på sådana är Rule, Canva, Paloma och Microsoft.

 Nyhetsbrevet bör innehålla såväl en länk för avregistrering som tydliga kontaktuppgifter till avsändaren. Även erbjudanden och rabattkoder brukar uppskattas. 

Är det fler än en person som ska skriva är det smidigt att ha ett gemensamt redaktörskonto. tt också upp ramar för hur texten bör utformas och hitta ett tilltal som skribenterna kan förhålla sig till.

👇

Jag rekommenderar att du

- för statistik över antalet nyhetsbrev som aldrig öppnas

- kontrollerar om det finns perioder då prenumerationer ofta sägs upp 

- noterar vilket/vilka ämnen som väcker mest intresse

- aktiverar mottagaren genom att skicka en länk för godkännande

- inkluderar en länk för avregistrering i varje nyhetsbrev 


© Petra Roman, frilansskribent

För kontakt: petra@prtextochbild.se