Hur ofta tror du att dina nyhetsbrev öppnas?

11.05.2021

Det finns statistik som visar att endast 1 av 5 nyhetsbrev som skickas via e-post öppnas. Bland de kategorier som läses mest frekvent finns det en kategori som sticker ut lite extra, och det är "Hobby".

Distribution och målgrupp

Oftast är det medlemmar i en klubb, förening eller organisation som är mottagare, men det kan även vara kollegor inom samma bransch eller kunder som är intresserade av det man säljer/erbjuder. Det viktigaste är att göra en ordentlig målgruppsanalys och att vara klar över målet med nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet kan skickas via e-post, vilket är det är vanligaste, alternativt inkluderas i en medlemstidning eller på en hemsida. 

Så länge brevet innehåller relevant och gärna användbar information kan det tjäna som ett snabbt och effektivt sätt att dela med sig av senaste nytt. Det kan kan handla om ett specifikt ämne, en särskild händelse, ett evenemang eller liknande.

Syfte och utformning

Utformningen är viktig och det finns ett antal företag som erbjuder färdiga mallar (Rule, Canva, Paloma, Microsoft). Nyhetsbrevet bör innehålla en länk för avregistrering samt kontaktuppgifter till avsändaren. Olika typer av erbjudanden och rabattkoder är vanligtvis uppskattade inslag. 

Mallen ska vara lätt att följa och brevet ska gå att skicka och följa upp på ett snabbt och smidigt sätt. Helst ska det gå att segmentera och kategorisera så att du enkelt kan målgruppsanpassa breven.

Om det är fler än en person som ska skriva nyhetsbrev kan det vara bra att skapa ett gemensamt redaktörskonto. Det är viktigt att sätta vissa ramar för hur nyhetsbreven ska utformas samt att hitta ett tilltal (en ton) som alla kan följa.

Innehåll

Syftar brevet till att informera om en särskild händelse är innehållet glasklart. Är det att marknadsföra en tjänst eller produkt bör det begränsas till max 1 - 2 tjänster alt. några få produkter. Det viktigaste är att mottagaren vinner något på att prenumerera. 

... föra statistik över antalet nyhetsbrev som aldrig öppnas

... kolla om det finns perioder då prenumerationer ofta sägs upp 

... notera vilka ämnen som väcker mest intresse

... aktivera mottagaren genom att skicka en länk för godkännande

... inkludera länk för avregistrering varje gång 


© Petra Roman, frilansskribent

För kontakt: petra@prtextochbild.se