Hittar Google din webbplats?

09.10.2021

Ungefär 3-6 månader tar det för Google att indexera en webbplats. När den väl har kommit så långt att den indexeras ska den helst placeras högt upp i sökresultatet, men hur kommer man dit?

Giganten bland sökmotorer

 Att Google är den absoluta giganten bland sökmotorer behöver jag nog inte ens gå in på. Hur välutvecklad och avancerad denna sökmotor än är behöver den dock lite tid på sig att lära känna nya bekantskaper, vilka i sammanhanget utgörs av nytillkomna aktörer på webben. 

Kontroll, utvärdering, indexering

Innan en webbplats kan indexeras kontrolleras och utvärderas såväl innehåll som relevans noggrant. Det gäller för övrigt inte enbart Google, utan alla sökmotorer som webbplatsen anmäls till (som Yahoo och Safari). När kontrollen är klar rankas webbplatsen av den aktuella sökmotorn som också bestämmer var i ordningen den ska placeras. 

Det är i detta skede du vill att den ska placeras så högt upp som möjligt, gärna bland topp tre, även om förstaplatsen är dit du bör sikta. Men hur kommer man dit om inte Google anser att webbplatsen är bra nog?

Olika typer av webbplatser tar olika lång tid att indexera

Tiden det tar för en webbplats att indexeras beror på relevans, mängden content och bransch. En webbshop med få produkter förmodligen en relativt liten mängd content, vilket gör att indexeringen kan gå ganska snabbt. Är det däremot en jämförelsesajt med stora mängder content som ska kontrolleras kan det ta flera månader.

Det är under den här tiden du bör ägna dig åt att finputsa verksamhetens övriga pr-material och passa på att förtydliga den röda tråden som ska stärka ditt varumärke i det långa loppet. Låt sökmotorerna göra sitt jobb i lugn och ro - det vill säga låt bli att peta i innehållet på din webbplats tills dess att du ser att den har blivit indexerad. 

Först då är det dags att analysera webbplatsens relevans i förhållande till befintligt content. Anser du att du kan justera innehållet så pass mycket att det är värt att skicka in den för en ny kontroll är det fullt möjligt.

Se till att innehållet är uppdaterat och aktuellt 

Erbjuds säsongsrelaterade varor och tjänster krävs det nogrann planering av kampanjer och erbjudanden av olika slag. Det gäller att vara ute i god tid med tanke på tiden Google behöver för att indexera det nya innehållet. Och förhoppningsvis ranka det högt!

Kom också ihåg att enbart ändra, uppdatera och förbättra när det verkligen behövs och att inte publicera något som är halvfärdigt eller halvdant. Det är många gånger bättre att lägga in en HTML-kod som talar om att sidan är under uppbyggnad eller liknande.