Hittar Google din webbplats?

09.10.2021

Ungefär 3-6 månader tar det för Google att indexera en webbplats. När den väl har kommit så långt att den indexeras ska den helst placeras högt upp i sökresultatet, men hur kommer man dit?

Giganten bland sökmotorer

 Att Google är den absoluta giganten bland sökmotorer råder det väl ingen tvekan om. Även om det är en tekniskt avancerad och välutvecklad sökmotor behöver den tid på sig för att lära känna nytillkomna aktörer (läs webbplatser) på webben. 

Kontroll, utvärdering och indexering

Innan Google kan indexera en webbplats kontrollerar och utvärderar sökmotorn innehåll och relevans noggrant. När kontrollen är klar rankas webbplatsen, vilket betyder att den placeras mer eller mindre högt upp i listan med övriga sökresultat. 

Det är alltså i detta skede du vill att sajten ska placeras så högt upp som möjligt, helst överst eller i alla fall topp tre. Så hur kommer man dit om Google bestämmer sig för att ranka webbplatsen lägre?

Olika typer av webbplatser tar olika lång tid att indexera

Tiden det tar för en webbplats att indexeras beror på relevans, mängden content och bransch. En webbshop med få produkter förmodligen en relativt liten mängd content, vilket gör att indexeringen kan gå ganska snabbt. Är det däremot en jämförelsesajt med stora mängder content som ska kontrolleras kan det ta flera månader.

Det är under den här tiden du bör ägna dig åt att finputsa verksamhetens övriga pr-material och passa på att förtydliga den röda tråden som ska stärka ditt varumärke i det långa loppet. Låt sökmotorerna göra sitt jobb i lugn och ro - det vill säga låt bli att peta i innehållet på din webbplats tills dess att du ser att den har blivit indexerad. 

Först då är det dags att analysera webbplatsens relevans i förhållande till befintligt content. Anser du att du kan justera innehållet så pass mycket att det är värt att skicka in den för en ny kontroll är det fullt möjligt.

Se till att innehållet är uppdaterat och aktuellt 

Erbjuds säsongsrelaterade varor och tjänster krävs det nogrann planering av kampanjer och erbjudanden av olika slag. Det gäller att vara ute i god tid med tanke på tiden Google behöver för att indexera det nya innehållet. Och förhoppningsvis ranka det högt!

Kom också ihåg att enbart ändra, uppdatera och förbättra när det verkligen behövs och att inte publicera något som är halvfärdigt eller halvdant. Det är många gånger bättre att lägga in en HTML-kod som talar om att sidan är under uppbyggnad eller liknande.