Händer det något om jag glömmer deklarera?

Det händer att såväl företag som privatpersoner glömmer att skicka in sin deklaration. Men händer det något då, och i så fall vad?


För bara ett år sedan fanns det ingen möjlighet att skjuta upp deklarationen, men dessa regler ändrade man på 2018, vilket innebär att det numer går att begära uppskov om man glömt eller inte hunnit med att deklarera i tid. Men bara med två veckor. 

Begäran om uppskov görs online, och det du behöver göra är att ange en giltig orsak. Du kan dessutom göra ändringar och/eller kompletteringar i efterhand, så länge Skatteverket ännu inte har fattat några beslut om den slutgiltiga skatten för dig eller ditt företag. 


Olika skattetabeller beroende på var du bor

I Sverige har vi olika skattetabeller beroende på var man bor. För att ta reda på vilken skattetabell du omfattas av behöver ta reda på vart du är folkbokförd. Mer information om skattetabeller hittar du på skatteverket.se 


Måste alla deklarera?

Har du varit bosatt i Sverige under det inkomstår du ska deklarera, och om du har en årsinkomst på minst 19 247 kronor, är du skyldig att skicka in en deklaration. Det innebär att du som bott och arbetat i Sverige under 2019 ska skicka in din inkomstdeklaration i maj 2020.

Vill du slippa förseningsavgiften, som i skrivande stund är 1250 kronor, bör du skicka in din deklaration i tid. Skulle du vara extremt sent ute, kan du räkna med ytterligare förseningsavgifter, vilket betyder att deklarationen kan bli en dyr historia helt i onödan. 


För företag

Alla företagare måste, förutom inkomstdeklarationen, även lämna in en så kallad skattedeklaration, vilket helt enkelt är en redovisning av moms- och arbetsgivaravgifter. Till skillnad från inkomstdeklarationen ska skattedeklarationen lämnas en gång/månad.